Uppdateringar   Startsidan   Innehållssidan   Högtider

 

Sommartid

 

 

När man övergår från normaltid till sommartid

ska klockan ställas fram en timme.

 

Även om sommartid är vanligt i Europa och Nordamerika, är det något som större delen av världens befolkning inte använder.

 

Sommartid innebär att lokal tid justeras fram (vanligtvis en timme) under en del av året för att bättre nyttja den ljusa delen av dygnet under sommaren.

Sommartid används i omkring 70 länder runt om i världen, mer än hälften av dem i Europa.

I tropikerna är sommartid ovanligt (men förekommer), eftersom skillnaden mellan sommar och vinter är mindre. Även i länder närmare polerna gör sommartid mindre nytta eftersom dagsljuset på sommaren i många fall sträcker sig hela det vakna dygnet (trots det har de länderna i allmänhet sommartid).

Sommartid användes första gången sommaren 1916, då Tyskland, Sverige, Storbritannien och flera andra länder hade sommartid.

 

Europa
I de
europeiska länderna, utom Island, infaller sommartid mellan den sista söndagen i mars och den sista söndagen i oktober. I västeuropeiska tidszonen (WET, GMT, UTC+0), centraleuropeiska tidszonen (CET, UTC+1) och östeuropeiska tidszonen (EET, UTC+2) växlas mellan sommar- och normaltid vid samma klockslag: 1.00 UTC. Denna sommartid är också föreskriven i ett EU-direktiv. Direktivet undertecknades under Sveriges ordförandeskap av Bosse Ringholm, under en kortare tid hade sommartiden harmoniserats på prov inom unionen.

I Ryssland sker omställningen på samma datum, men klockan 2.00 lokal normaltid i respektive tidszon.

Island använder inte sommartid alls, lokal tid är alltid densamma som UTC, en timme före vad landets läge egentligen motiverar.

Sverige

Sverige införde 1916, samma år som flera andra länder, sommartid på försök mellan den 15 maj och den 30 september, men bönderna protesterade så mycket att försöket inte upprepades efterföljande år.

Efter det impopulära sommartidsförsöket i Sverige, 14 maj–30 september år 1916, infördes sommartiden i landet först år 1980. Det året började sommartiden i Sverige första söndagen i april och avslutades sista söndagen i september, klockan 1.00 UTC. Åren 1981–1995 började den svenska sommartiden sista söndagen i mars och avslutades sista söndagen i september. Sedan 1996 har hela EU gemensam sommartid: den börjar sista söndagen i mars och slutar sista söndagen i oktober. I Sverige regleras sommartiden i förordning 2001:127 om sommartid. Denna lag baseras på EU-direktivet.

Under sommartiden står solen som högst cirka klockan 13.00 (Haparanda 12.25, Stockholm 12.50, Göteborg 13.10). Tiden varierar några minuter på grund av jordens elliptiska bana runt solen och jordaxelns lutning och orternas longituder. Skillnaden i sann soltid mellan Koster längst i väster och Haparanda längst i öster är cirka 50 minuter .

Asien

I allmänhet använder länderna i Asien inte sommartid. I Mellanöstern och före detta Sovjetunionen är det dock vanligt. 

 

Övriga länder har andra datum för omställning än Europa och de varierar mellan länderna.

Iran, Georgien, Kazakhstan och Kirgisistan har slutat med sommartid från 2006, Mongoliet från 2007 och Irak från 2008. På 1970-talet ställde man i Iran inte om klockorna på sommaren, utan man bestämde helt enkelt att alla skulle börja och sluta arbetet en timme tidigare än annars.

Nordamerika

Den amerikanska benämningen är "Daylight Saving Time" och denna används i större delen av USA från den andra söndagen i mars till den första söndagen i november. Omställningen sker klockan 02.00 vid båda tillfällena. Dessa datum infördes 2007. Fram till 2006 gällde sommartid från den första söndagen i april till den sista söndagen i oktober.

Sommartiden används inte i Hawaii, Amerikanska Samoa, Guam, Puerto Rico, Jungfruöarna, eller Arizona, med undantag i sistnämnda delstat för indianreservatet "Navajo Indian Reservation". Sommartid infördes 2006 i hela Indiana, större delen av delstaten hade förut inte sommartid. I Florida lades mars 2008 ett lagförslag om att överge sommartid. Det är inte beslutat än men verkar ha stöd bland politiker och allmänhet.

I Kanada används sommartid i de flesta provinser, med samma start- och slutdatum som i USA. Sommartid används inte i provinsen Saskatchewan, inte heller i några små glesbefolkade områden här och var i Kanada, nära tidszongränserna. Kanada följer USA:s ändring för 2007.

I Mexiko används också sommartid i större delen av landet. Undantaget är delstaten Sonora som följer Arizona i USA. Mexico har sommartid från första söndagen i april till sista söndagen i oktober, alltså som USA:s tidigare datum.

I Guatemala, Honduras och Nicaragua användes sommartid endast 2006.

Övriga länder i Centralamerika saknar sommartid.

I Karibien har Kuba och Bahamas sommartid medan övriga öar inte har det.

Övriga världen [redigera]

I Afrika är det bara Kanarieöarna (Spanien), Egypten, Tunisien och Namibia som använder sommartid. Marocko införde det på prov 2008 (1 juni–27 sept) och 2009 (från 1 juni).

södra halvklotet används sommartid av vissa länder på det motsatta halvåret jämfört med norra halvklotet. Det gäller bland annat i: