Uppdateringar   Startsidan   Innehållssidan   Högtider

 

Alla helgons dag

 

Från Wikipedia

 

alla helgons dag tänder många ljus vid sina anhörigas gravar.

Alla helgons dag är en kristen högtid som firas till de dödas åminnelse.

I Sverige är alla helgons dag en rörlig helgdag, som infaller på lördagen under tiden 31 oktober–6 november. Ursprungligen var dagen en fast helgdag den 1 november, en plats den behållit i andra länder. Inom den latinska riten i Katolska kyrkan är den 1 november, såsom alla helgons dag, en av de förpliktade helgdagarna.

Vid en helgdagsreform 1772 förlorade första november sin status som helgdag. Istället firades alla helgons dag första söndagen i november.

Efter motioner i Sveriges riksdag om att öka antalet helgdagar under hösten flyttades alla helgons dag år 1953 till den lördag som infaller mellan 31 oktober och 6 november, och blev samtidigt allmän helgdag (lördag var dåförtiden en arbetsdag). Samtidigt ändrades namnet på 1 november till att vara allhelgonadagen.

 

 

 

Halloween