Uppdateringar   Startsidan   Innehållssidan   Högtider

 

Normaltid

Från Wikipedia

När man övergår från sommartid till normaltid ska klockan ställas tillbaka en timme.

Normaltid, är en samlande tid för ett område eller land som jämkar de olika tider som kan uppstå när man för varje lokal ställer tiden efter solen. Soltid innebär oftast att man ställer klockan efter när solen står som högst på himlen, då är klockan tolv på dagen. I länder som ligger nära ekvatorn är det svårt att avgöra när solen står som högst, eftersom solen där "rullar länge på himlavalvet". I dessa länder ställer man därför klockan efter solens nedgång. När halva solskivan kommit under horisonten (vilket går snabbt) anses klockan vara 18.

I järnvägens barndom blev det ohållbart med egna lokala tider. Varje järnvägsbolag införde sin egen "normaltid" för att kunna hantera sin tågplanering, fast tidtabellerna blev närmast omöjliga att göra förståeliga. Man enades så småningom att använda bestämda normaltider med hel timmes avvikelse från Greenwichtid. Svensk normaltid utgår från 15-gradersmeridianen östlig längd, som är den tid som nyttjas gemensamt i den centraleuropeiska tidszonen. Normaltid kallas ofta för vintertid, i de fall man nyttjar sommartid. I listor över länders tidszoner brukar endast normaltid anges, även om sommartid används mer än halva året. Vissa länder på södra halvklotet har sommartid när det är vinter i Europa.

När man övergår från sommartid till normaltid ska klockan ställas tillbaka en timme. Tidpunkten för växlingen varierar från land till land och är någonting man bör tänka på vid exempelvis utlandsresor. Inom EU har man dock enats om övergången så att den sker samtidigt, och icke EU-länder i Europa följer samma datum. Utanför Europa används oftast andra datum.

 

 

 

 

Sommartid