Konfirmerade i Hammerdals Kyrka på 1990-talet.

 

 

Den 2 juni 1990

1990 hdal

Längst bak från vänster:

Anna Hemmingsson, Linda Eriksson, Viveca Näsström, Daniel Englund, Anders Blixth, Thomas Sandberg, Andreas Hagström, Jennie Karlsson, Niclas Larsson

Mellersta raden:  

Kyrkoherde Tua Andersson, Linda Göransson, Ann-Kristin Tallryd, Susanne Österholm, Peter Sjölund, Malin Mårtensson, Anders Nilsson, Andreas Hellström, 

Per-Ingvar Ullberg  

Främre raden: Pernilla Svensson, Eva Nilsson, Peter Ylander, Pastorsadjunkt Tommy Lundgren

(Foto: Bildbetjänten)   

 

 

   

Den 18 maj 1991

1991 hdal

Stående från vänster:

EFS-pastor Leif Vestberg, Magnus Eriksson, Hans Wiklund, Lena Eriksson, Anna Lindroth, Annika Dahlin, Marika Nilsson, Håkan Dahlin, Magnus Bredin

Sittande från vänster:

Pastorsadjunkt Ivan Barasevity, Peter Svensson, Madelene Svensson, Daniel Wikman, Lilian Olofsson, Magnus Persson, Kyrkoherde Tua Andersson

 

 

Pingstdagen 1992

1992 01

Längst bak från vänster:

Cecilia Edelsvärd, Stefan Ekjlung, Anna Pålsson, Fredrik Frank, Rickard Olofsson, Hampus Persson, Roger Månsson, Camilla Persson

Mittraden från vänster:

Jeanette Hellström, Marcus Rickardsson, Jens Reinhammar, Jonas Blixt, Lars Persson, Mathias Edvardsson, Pål Karlsson, Fredrik Mårtensson, Karolina Holmqvist

Längst fram från vänster:

Zandra Råberg, Carolina Geijer, Yvonne Olofsson, Kyrkoherde Tua Andersson, Helén Persson, Komminister Iván Barasevity, Dennis Hjalmarsson, Joakim Pedersén, Veronica Karlsson     

      

 

Den 22 maj 1993

1993 01    

Bakre raden från vänster:

Jimmy Engström, Martin Broström, Caroline Bränngård, Sandra Zackrisson, Tobias Mattsson, Maria Hagström, Kristina Nord-Olofsson,

Malin Persson, Anna Mårtensson, Andreas Andersson, Magnus Kallin

Mellersta raden från vänster:

Sandra Larsson, Kristina Ling, Peter Ottosson,

Henrik Jönsson, Peter Tinggaard, Thomas Dahlöw, Mattias Granlöf, Patrik Lindberg, Patrik Engström, Maria Eriksson, Erik Lindroth

Främre raden från vänster:

Helena Modigh, Jessica Skoglund, Anna Stjernström, Kyrkoherde Tua Andersson, Per Zackrisson, EFS-pastor Rolf Ragnarsson, Linda Kallin, Anneli Nordlund, Åsa Jordahl         

 

Den 21 maj 1994

1994 h-dal

Främre raden från vänster:

Linda Westermark, Helena Mattsson, Jenny Pedersén, Tua Andersson, Rolf Ragnarsson, Karin Johansson, Maria Eriksson

Mellersta raden från vänster:

Anna Andersson, Annica Elvgren, Sara Carlsson, Ulrika Karlsson, Petra Svensson, Sara Hjalmarsson, Beatrice Larsson, Per Henrik Sundell, Therese Olofsson

Bakre raden från vänster:

Niclas Reinhammar, Dennis Geron, Jan-Åke Persson, Rickard Ejderkrans, Oscar Oscarsson, David Ross, Henrik Andersson, Christer Nilsson, Andreas Wikman, Björn Nilsson   

               

1994 h-dal sunne ka

1994

 

 

 

De flesta bilder är från Hammerdalskrönikan.

            

  

 

Konfirmation

 

Gamla Gruppfoton

 

Uppdateringar

 

Innehållssidan

 

Startsidan