Konfirmerade i Hammerdals Kyrka på 1980-talet.

 

 

Den 6 juni 1981

1981 hdal

Första raden från vänster:

Inger Ottosson, Christian Sigurdsson, Irja Nilsson, Tua Andersson, Helén Erlandsson, Anders Edholm, Agne Tjernberg, Kristina Säteri, Carola Stenehäll

Mellersta raden från vänster:

Kim Håkansson, Carina Jansson, Marie Olofsson, Angelica Engvall, Mona Falk, Jens Bohman, Ingvar Jönsson, Jörgen Persson

Längst bak från vänster:

Christer Svensson, Mikael Fagernäs, Karin Lundqvist, Mats Grindal, Robert Wassdahl, Sven Erik Svensson, Håkan Andersson, Stefan Sandström, Mats Jonasson, Bengt Åke Danielsson             

 

 

Den 29 maj 1982

1982 hdal 02

Längst fram från vänster:

Hans Andersson, Peter Granlöf, Karl-Olof Ekqvist

Andra raden från vänster:

Karin Ottosson, Carina Herau, Ylva Karlsson, Irja Olsson, Carina Johansson, Tua Andersson, Helén Erlandsson, Lena Sundström, Ann Karlsson, Eva Fransson, Märit Gunneriusson, Madelene Pålsson

Tredje raden från vänster:

Annika Johansson, Carina Holmbäck, Madeleine Hessling, Pär Olofsson, Kent Näslund, Ann-Katrin Lilja, Ulf Fransson, Karl-Anders Jönsson, Lenita Larsson, Lena Larsson, Anneli Persson, Anna-Karin Öhman

Längst bak från vänster:

Lars Bohman, Erik Edholm, Anders Bergqvist, Stefan Jonasson, Jan-Åke Pålsson, Arne Landberg, Per Bergvall, Håkan Eriksson, Kent Andersson               

 

 

Den 11 juli 1982

1982 hdal 01

Sittande från vänster:

Anna-Karin Johansson, Liselott Lund, Pär Hedengran, Helén Erlandsson, Laila Karlsson, Anna Andersson, Fredrik Erlandsson

Stående från vänster:

(?), Claes Svensson, Monica Andersson, Erik Olofsson, Lars Wikström, Astrid Bardosson      

 

 

Den 21 maj 1983

1983 hdal

Första raden från vänster:

Peter Danielsson, Jens Nilsson, Tom Danielsson

Mellersta raden från vänster:

Christer Sigurdsson, Titti Eriksson, Helena Uhlin, kyrkvärdarna Mia Abrahamsson och Gunnar Kallberg, Anders Olsson, Göran Eriksson, Jan-olof Johansson, Lotta Galin

Längst bak stående från vänster:

Tua Andersson, Carin Sandström, Lars-Olof Halvarsson, Lars-Olov Andersson, Jimmy Berglund, Robert Hemmingsson, Torgny Engvall, Robert Jonsson, Peter Nordborg, Patrik Granlöf, Maria Edholm, Helén Erlandsson          

 

 

Den 9 juni 1984

1984 hdal

Främre raden från vänster:

Carina Eriksson, Marie Jonsson, Catrin Stenehäll. Lena Johansson, Karina Johansson, Karina Johansson, Åsa Bågling, Elin Gunneriusson, Marie Pålsson, Eva-Britt Nordström, Magnus Abrahamsson, Mats Jönsson

Bakre raden från vänster:

Tua Andersson, Anders Andersson, Anna-Maria Jönsson, Jessica Johansson, Maria Lilja, Rose-Marie Olofsson, Ronny Karlsson, Johnny Olegard, Tommy Jonsson, Sven-Erik Andersson, Anders Eriksson, Björn Hallin, Helén Erlandsson        

 

 

Den 25 maj 1985 

1985 hdal

Längst fram från vänster:

Lena Stjernström, Helena Hamvall, Anna-Lena Wiklund, Anneli Larsson, Annelee Jonsson, Lilian Sedervall, Ulrika Persson, Maria Bäckström, Maria Fransson, Cecilia Ekqvist

Mittraden från vänster:

Tua Andersson, Isak Fors, Tomas Persson, Martin Svensson, Ulrika Andersson, Kristina Jönsson, Christine Andersson, Åsa Grindal, Marit Löf, Elisabeth Pålsson, Rolf Bergvall

Längst bak från vänster:

Mats Karlsson, Per Arne Edholm, Glenn Ylander, Jens Lindberg, Anders Holmkvist, Per Nilsson, Roger Nyström, Pär Svensson, Lars Andersson, John Högström              

 

 

Den 17 maj 1986

1986 hdal

Sittande från vänster:

Cecilia Lundin, Kristina Andersson, Carina Norrman, Solveig Eriksson, Stina Hamvall, Susanne Olofsson, Irene Gustafsson, Carina Andersson, Carola Sandström

Stående från vänster:

Kantor Evy Jonsson, Malin Edvardsson, Mikael Ling, Mikael Lund, Nils-Arne Sandström, Einar Viklund, Tord Andersson, Sven-Åke Johansson, Tommy Bågling, Jörgen Sandström, Kristin Persson, Kyrkoherde Tua Andersson

(Foto: Blix Foto)

                 

Den 30 maj 1987

1987 hdal

Första raden, sittande från vänster:

Thomas Oskarsson, Johan Blomberg, Helén Persson, Håkan Larsson, Kenneth Jonasson, Benny Johansson

Andra raden, sittande från vänster:

Camilla Sjölund, Susanne Dalin, Helena Olsson, Marie-Louise Andersson, Susanne Jonsson, Vanja Jonsson, Maria Österholm, Pia Håkansson, Sara Sundin, Christina Tinggard

Tredje raden, stående från vänster:

Camilla Carlsson, Peter Mattsson, Åsa Mattsson, Gunilla Herau, Therese Larsson, Carina Mårtensson, Monika Lindholm, Annica Grenholm, Marie Mickelsson, Kerstin Eriksson, Tommy Larsson, Lena Andersson, Kyrkoherde Tua Andersson

Fjärde raden, stående från vänster:

Pastorsadjunkt Lennart Ahlbäck, Ola Nilsson, Magnus Bäckström, Johan Magnusson, Erik Eriksson, Fredrik Larsson, Karl-Erik Larsson, Per-Ola Ottosson, Lars Wiklund, Patrik Österholm, Greger Näsström                      

   

Den 14-15 maj 1988                   

1988 hdal

Längst fram från vänster:

Veronica Berglund, Ulrika Olofsson, Marianne Andersson, Carina Nilsson, Kajsa Lindberg

Mittraden från vänster:

Eva Sandberg, Patrik Nilsson, Maria Eliasson, Birgitta Söderlund, Göran Tjernberg, Kantor Evy Jonsson

Längst bak från vänster:

Kyrkoadjunkt Lennart Ahlbäck, Eric Källström, Åsa Johansson, Linda Ivarsson, Torbjörn Frank, Marcus Svensson, Jenni Andersson

 

 

Den 13-14 maj 1989

1989 hdal

Nedre raden från vänster:

Niklas Johansson, Håkan Råberg, Camilla Jonsson, Johan Lundin, Petra Blomberg, Mona Larsson, Anneli Andersson, Annelie Mårtensson, Mia Larsson

Mellersta raden från vänster:

Charlotte Geijer, Tina Månsson, Laila Sandqvist, Linda-Marie Larsson, Britt Louise Olofsson, Henrik Olofsson, Ann-Cathrine Skoglund, Jörgen Larsson, Eva Stjernström, Åsa Abrahamsson, Kyrkoherde Tua Andersson, Diakonissan Annalena Norrman

Övre raden från vänster:

Komminister Lennart Ahlbäck, Marit Broström, Stefan Oskarsson, Conny Hjalmarsson, Pär Österholm, Lars Jonasson, Jan Jönsson, Marcus Nilsson, Cecilia Bränngård, Joakim Lindberg

(Foto: Sandmarks Foto)

 

 

 

 

De flesta bilder är från Hammerdalskrönikan.

            

  

 

Konfirmation

 

Gamla Gruppfoton

 

Uppdateringar

 

Innehållssidan

 

Startsidan