Konfirmerade i Hammerdals Kyrka på 1940-talet.

 

 

1940 års konfirmander, firade 40-års jubileum 3 augusti 1980

1940 hdal jubileum 1980

Sittande från vänster:

Gun Hällström (Signal), Ingrid Åslund (Jonsson), Runa Ramsell (Johansson), Iréne Westerberg (Jakobsson), Tua Andersson, Inga Jonasson (Hemmingsson), Märta Greta Dagérus (Blixt), Nanny Oskarsson (Sandberg)

Stående från vänster:

Sven Otto Olsson, Lars Evert Larsson, Torsten Blix (*), Erik Olof Olsson, Nils Erik Göransson

(*) Enligt Karin Malmsten heter denne man Holger Amré               

 

 

1940 års konfirmander, firade 50-års jubileum 8 juli 1990

1940 hdal jubileum

Stående från vänster:

Kyrkoherde Tua Andersson, Karin Dahlberg (Wallander), Märit Gillberg (Eriksson), Erik Sethson, Lars Evert Larsson, Eric Ohlson, Torsten Blix (*), Jöns Olof Larsson, Anna-Greta Hurtig (Huzelius)

Sittande från vänster:

Gun Hellström (Signal), Runa Ramsell (Johansson), Ingrid Åslund (Jonsson), Inga Jonasson (Hemmingsson), Jenny Oskarsson (Jonsson), Nanny Oscarsson (Sandberg)

(*) Enligt Karin Malmsten heter denne man Holger Amré              

 

 

1941 års konfirmander, firade 40-års jubileum 2 augusti 1981

1941 hdal jubileum 02

Längst fram från vänster:

Anna Persson (Lundqvist), Hjördis Johansson (Eriksson), Astrid Eriksson (Andersson), Ingegerd Magnusson, Dagny Blixt (Henriksson), Tua Andersson, Anna Svensson (Eliasson), Gunvor Jonsson, Sonja Pettersson (Färnlund), Maud Eriksson (Ottosson)

Mellersta raden från vänster:

Nils Bengt Andersson, Gunnel Boësen (Andersson), Mary Benerfalk (Pålsson), Gunhild Johansson (Eliasson), Hans Sandström, Hans-Allan Brodin, Arne Edenryd, Margit Lindgren (Larsson), Berna Amsköld (Gunneriusson), Ingrid Moberg (Hedström), Britt Johansson (Eriksson)

Längst bak från vänster:

Yngve Olofsson, Per Holger Persson, Henry Dahlén, Erik Atthem, Yngve Bredin, Erik Jönsson, Måns-Olof Månsson, Vester Pålsson, Ragnar Sundström         

 

 

1941 års konfirmander, firade 50-års jubileum 14 juli 1991

1941 hdal jubileum

Stående från vänster:

Stig Ingemar Fridolfsson, Hubert Lindström, Astor Hemmingsson, Helge Andersson, Vester Pålsson, Yngve O. Alexis Bredin, Erik Ingemar Atthem, Erik Jönsson, Mary Benerfalk (Pålsson), Per Holger Persson, Märet Dahlqvist (Sundin), Kyrkoherde Tua Andersson

Sittande från vänster:

Prosten Yngve Bohman, Gunhild Johansson (Eliasson), Bärna Amsköld (Gunneriusson), Astrid Eriksson (Andersson), Britt Johansson (Eriksson), Gunvor Jonsson, Göta Gunborg Selin (Valander), Margit Lindgren (Larsson) 

 

 

1943 års konfirmander, firade 40-års jubileum 3 juli 1983

1943 hdal jubileum 02

Sittande från vänster:

Inga Greta Pålsson, Birgit Jonsson (Roos), Irene Hansson (Persson), Hildegun Lidman (Larsson), Maj Birgit Jernekrantz (Larsson), Tua Andersson, Ingrid Hemmingsson (Jönsson), Ruth Netteltorp (Mattsson), Märta Sundelin (Signal), Karin Harmsma (Eliasson), Minnie Larsson (Jonsson), Berta Magnusson (Sethson)

Stående från vänster:

Göta Olofsson (Vestin), Erik Lindström, Lennart Eriksson, Per-Axel Burholm, Yngve Sundström, Lars Erik Andersson, Elsa Bürgi (Persson), Rudmar Westerberg, Paul Sundström, Gun Ottosson (Blom)       

 

 

1943 års konfirmander, firade 50-års jubileum 11 juli 1993

1943 hdal jubileum

Främre raden från vänster:

Yngve Sundström, Inga-Greta Pålsson, Ruth Netteltorp (Mattsson), Birgit Jernekrantz (Larsson), Britta Nilsson, Hildegun Lidman (Larsson), Berta Magnusson (Sethson)

Bakre raden från vänster:

Arne Eriksson, Torsten Clasborn, Lars-Erik Andersson, Arne Lundow, Arne Pålsson, Hemming Nilsson, Nils-Erik Eriksson, Paul Sundström     

 

 

1944 års konfirmander, firade 40-års jubileum 8 juli 1984

1944 hdal jubileum 1984

Längst fram från vänster:

Anna-Greta Karlsson (Jönsson), Ann-Marie Östensson (Andersson), Margot Fjell-Nilsson, Ann-Marie Hemmingsson (Eriksson), Ingegerd Jonsson (Lindberg), Gudrun Brovinger (Persson), Elsie Blixth, Kerstin Rubensson

Mellersta raden från vänster:

Olle Lundebo, Birger Olofsson, Harry Berg, Ture Danielsson, Anny Eriksson (Paulsson), Milly Wedin (Mårtensson)

Längst bak från vänster:

Åke Nilsson, Ture Danielsson, Lennart Molund, Per Svensson, Christian Olsson, Karl Persson, Göte Jonsson, Tage Högmark                 

 

 

1945 års konfirmander, firade 40-års jubileum 21 juli 1985

1945 hdal jubileum 1985

Längst fram:

Eivor Lindholm, Alila Aronsson (Kallström), Margit Nilsson (Larsson), Gudrun Forsberg (Westberg), Inga Greta Svensson (Persson), Ragnhild Helsing (Wikström), Mary Danielsson (Eriksson), Karin Bodevärn (Holmlund)

Mellersta raden från vänster:

Komminister Tua Andersson, Lilly Rönngren (Svensson), Gunvor Fredriksson (Larsson), Kerstin Fjell, Marianne Ferdér (Persson), Marianne Bergquist (Ramsell), Britt Strömstedt (Svensson), Inga-Britt Larsson, Alvi Ahlgren (Arntsén), Prosten Yngve Bohman

Längst bak:

Arne Dahlin, Sven-Olof Olofsson, John-Erik Jonsson, Yngve Andersson, Lennart Mohlin, Gunnar Larsson          

 

 

1946 års konfirmander, firade 40-års jubileum 20 juli 1986

1946 hdal jubileum 1986

Sittande från vänster:

Sonja Eliasson ( Lyrén), Yvonne Vestrin (Hag), Tora Källman (Svensson), Margit Eriksson (Jonsson), Anna Johansson (Boman), Iris Rödén (Emilsson), Gunvor Mattsson (Karlsson), Inga-Britt Fridolfsson (Amré), Gunvor Nilsson (Svensson), Kyrkoherde Tua Andersson

Stående från vänster:

Prosten Yngve Bohman, Ove Pålsson, Sven-Erik Mårtensson, Kjell Hamrén, Harald Jönsson, Valter Signal, Bertil Nilsson, Sven Edman, Lasse Lundebo, Edvin Gunneriusson, Lars Persson

(Foto: Blix Foto)            

 

 

1947 års konfirmander, firade 40-års jubileum 12 juli 1987

1947 hdal jubileum 1987

Främre raden från vänster:

Marianne Nilsson (Österholm), Sally Mårtensson (Olofsson), Gunda Allberg (Norlander), Gunborg Signal (Norberg), Ingrid Danielsson (Sivertsson), Sibylla Löf (Paulsson), Milly Blixth (Hansson), Lucia Nilsson (Persson), Siv Danielsson (Sundin)

Mellersta raden:

Erlk Larsson, Sven Andersson, Lennart Linnarsson, Sonja Ottosson (Sundström), Karin Andersson (Olsson), Gunvor Persson (Hag), Marianne Persson (Ros), Pastorsadjunkt Lennart Ahlbäck

Längst bak från vänster:

Elias Eliasson, Göte Andersson, Åke Nordin, Ingvar Emilsson, Bo Dahlén              

1948 års konfirmander, firade 40-års jubileum 17 juli 1988

1948 hdal jubileum

Sittande från vänster:

Eva Torpner (Jakobsson), Kerstin Olofsson, Anna-Lisa Johansson (Persson), Britt Larsson (Dalén), V. komminister Lennart Ahlbäck, Lisa Pålsson (Hemmingsson), Astrid Edenå (Edler), Nancy Höglund (Tjärnberg), Eva Höglund (Lundow)

Mellersta raden från vänster:

Stig Eriksson, Ingegerd Karlsson (Olsson), Inger Karlsson (Andersson), Lars-Åke Larsson, Stig Jonsson, Gunnar Jönsson, Alf Andersson, Sven-Erik Svensson, Eivor Gideryd (Svensson), Hedvig Eriksson (Andersson), Siv Flärkmo (Jönsson)

Stående från vänster:

Sven-Olof Persson, Allan Zakrisson, Nils Karlsson, Ingemar Fjell, Arne Andersson-Signal, Åke Dahlin Kurt Önerud, Bo Jakobsson, Olof Kallström, Tuve Eriksson, Ulf Hallstrand

(Foto: Bengt Weilert)                    

 

 

1949 års konfirmander, firade 40-års jubileum 9 juli 1989

1949 hdal jubileum

Sittande från vänster:

Vainy Johansson (Larsson), Berit Simonsson (Edin), Ingrid Nisseby (Andersson), Anna Edenryd (Svensson), Kyrkoherde Tua Andersson, Maj Britt Eriksson (Hansson), Alva Hurtig (Wiklund), Vanja Jönsson (Glantz), Ove Eriksson

Mittraden från vänster:

Marta Högström ( Arntsén), Karin Svensson (Jönsson), Maj Andersson (Häggblad), Erold Österholm, Sigrid Jonsson, Anna-Greta Ness (Eriksson), Ulla Sedervall, Tage Eriksson, Bengt Lindholm, Britt Inger Lundebo (Eriksson), Irene Karlsson (Hag)

Övre raden från vänster:

Inga-Lill Sköld (Wallander), Maj-Britt Eriksson (Paulsson), Yngve Andersson, Tage Blixth, Sixten Persson, Eli Westerberg, Valter Sundström, Suve Jakobsson, Folke Linnarsson, Per-Olof Blom

(Foto: Mikael Hopstadius)                      

 

 

 

De flesta bilder är från Hammerdalskrönikan.

            

  

 

Konfirmation

 

Gamla Gruppfoton

 

Uppdateringar

 

Innehållssidan

 

Startsidan