Konfirmerade i Hammerdals Kyrka på 1920-talet.

 

 

1910 års konfirmander, firade 60-års jubileum 2 augusti 1970

1910 hdal

Sittande från vänster:

Ante Andersson, Maria Arntsén, Greta Brännholm, Brita Persson, Yngve Bohman, Ingeborg Andersson, Anna Nisseby, Britta Wiklund, Johan Pålsson

Stående från vänster:

Anton Nilsson, Carl Nilsson, Nils Persson, Svante Svensson      

 

 

1911 års konfirmander, firade 60-års jubileum 1 augusti 1971

1911 hdal

Längst fram från vänster:

Stina Olsson (Persson), Anna Karlsson (Eliasdotter), Selma Arntsén (Öhman), Karin Rasch (Johansdotter), Yngve Bohman, Lisbet Persson (Olofsdotter), Gerda Olofsson (Eliasdotter), Alma Månsson (Hansdotter), Beda Blixt (Andersdotter)

Mittraden från vänster:

Ingeborg Johansson (Johansdotter), Per Andersson, Per Karlsson, Sara Norhager (Svensson)

Längst bak från vänster:

Anton Hellzén, Viktor Johansson, Henrik Månsson, Anders Ros, Olof Kristensson, Erik Jönsson, Petter Wiklund, Rikard Fjell

             

 

1914 års konfirmander, firade 50-års jubileum 6 september 1964

1914 h-dal jubileum 64

Främsta raden från vänster:

Betty Larsson Fyrås, Maria Andersson Fyrås, Britta Sundkvist Munkflohögen, Linnéa Svensson Fyrås, Anna Jonsson Östersund

Mellersta raden från vänster:

Olaus Eliasson Åsen, Paul Pålsson Lorås, Ingrid Jönsson Sikås, Jonas Mårtensson Hammerdal, Yngve Bohman, Karin Pålsson Fyrås, Edvard Olofsson Åsen, J M Paulsson Östersund, Lina Olofsson Ede, Anders Olofsson Ede

Längst bak från vänster:

Ingeborg Jonsson Östersund, Olivia Nilsson Jämtlands Änge, Lydia Jonsson Sikås, Katarina Mårtensson Sikås       

 

 

1915 års konfirmander, firade 50-års jubileum 5 september 1965

1915 h-dal jubileum 65

Längst fram från vänster:

Anna Pettersson (Engelbrektsson), Brita Nordin (Danielsson), Adéle Ydström (Burholm), Anna Karlsson, Yngve Bohman, Karin Jönsson (Karlsson), Kerstin Karlsson (Eskilsson), Inga Nilsson (Pålsson), Elisabet Hallgren (Andersson)

Mellersta raden från vänster:

Mia Junti (Holmkvist), Ingeborg Mattsson (Andersson), Anna Fyrberg (Olsson), Märta Johansson, Cecilia Jonsson (Blix), Brita Alenius, Otto Öhman, Olof Abrahamsson, Anders Berglund, Johan Andersson, Per Eriksson, Greta Mattsson (Olsson), Karolina Karlsson (Andersson), Oskar Söderling

Längst bak från vänster:

Karin Viklund (Persson), Elin Danielsson, Alma Olsson, Anna Jonsson (Persson), Anna Jakobsson (Eriksson), Mia Berggren (Hamberg), Lars Olsson, Nils Persson, Johan Petter Haag, Olle Hallin, Nicolaus Nilsson        

     

 

1916 års konfirmander, firade 50-års jubileum 4 september 1966

1916 h-dal jubileum 66   

Foto: Anton Zachrisson

Första raden från vänster:

Mia Abrahamsson, Gunilla Frisén, Märta Abrahamsson, Karin Holm, Jenny

Eriksson, Hillevi Krantz, Hilma Kallberg, Ingeborg Mattsson, Edla Andersson, 

Elise Holmlund, Ida Olsson       

Andra raden från vänster:

Yngve Bohman, Brita Sundin, Emma Åström, Ida Borgh, Elise Pålsson,

Elisabet Westlund, Manda Bergqvist, Beda Lindholm, Edla Eng, Elisabet 

Johansson, Sally Signal, Sven Persson, Oscar Söderling

Längst bak från vänster:

Harald Baudin, P.A. Sundin, Verner Pettersson, Olle Krantz, Per Westerlund, 

Lars Jonsson, Mauritz Bergqvist, Hemming Andersson, Johan Haag, Mårten 

Abrahamsson, Vidar Olsson          

 

 

 

 

 

 

 

De flesta bilder är från Hammerdalskrönikan.

 

 

Konfirmation

 

Gamla Gruppfoton

 

Uppdateringar

 

Innehållssidan

 

Startsidan