Konfirmerade i Hammerdals Kyrka på 1970-talet.

 

Den 30 maj 1970

1970 hdal 01

Tyvärr har namnen på konfirmanderna inte angetts i ordning:

Olof Stefan Olofsson, Hans Lennart Svärdbo, Ilse Helen Andersson, Gun Ingalill Bergström, Barbro Carina Björkegren, Gunhild Susanne Bågling, Maud Lillemor Danielsson, Barbro Elise Eriksson, Majvor Anna Lena Ferdér, Britt Inger Agneta Jansson, Harriet Margareta Mattsson, Anna Gunilla Nilsson, Anna Märit Mari Olofsson, Gith-Marie Olsson, Britt-Karin Norén, Anna Linnea Persson, Karin Ingrid Birgitta Reinhammar, Ingrid Margareta Sundström, Maud Svedin, Inga-Lill Svensson, Ros-Marie Svensson, Laila Maria Åsberg    

 

 

Den 6 juni 1970

1970 hdal 02

Tyvärr har namnen på konfirmanderna inte angetts i ordning:

Pär Martin Andersson-Åsemar, Bengt-Erik Boström, Ulf Roland Danielsson, Bengt Anders Edholm, Erik Gösta Sverker Eliasson, Ian-Ivar Engström, Erik Arnold Eriksson, Erik Håkan Eriksson, Lars Ingemar Fängström, Sven Torsten Färdmo, Tage Gideryd, Kjell Arne Hallgren, Leif Torbjörn Kallin, Raymond Kristofer Larsson, Bengt Olof Lundebo, Sten Åke Ottosson, Per Christer Pålsson, Per Åke Rhodin, Per Anders Strindlund, Stig Lennart Ragnar Sundén, Bo Waldemar Welin, Lars Ulf Torgny Zakrisson, Lola Ingegärd Åsberg   

 

 

Den 22 maj 1971

1971 hdal 01

Tyvärr har namnen på konfirmanderna inte angetts i ordning:

Bengt Jonas Andersson, Pär Sven Roger Aronsson, Pär Rolf Blomberg, Bengt Sören Eriksson, Åke Lennart Faxbrink, Olov Sonny Gustavsson, Per Olof Jonsson, Bo Stefan Kallin, Jan-Plov Anders Lundow, Leif Anders Olofsson, Per Folke Gunnar Olsson, Lars Christer Olsson, Ann-Christin Berglund, Ingrid Elisabet Carlsson, Britt-Marie Eriksson, Ing-Marie Eriksson, Britt-Inger Pålsson, Ingeborg Christina Svensson

 

 

Den 29 maj 1971      

1971 hdal 02

Tyvärr har namnen på konfirmanderna inte angetts i ordning:

Bengt Olov Andersson, Leif Åke Ingvar Andersson, John Olof Sonny Bågling, Dan Wolfgang Danielsson, Hans Anders Eng, Stig Torbjörn Eriksson, Per Bertil Glantz, Per Raymond Iller, Mats Ivan Ivarsson, Leif Evald Johansson, Nils Staffan Jönsson, Sten Olov Lindström, Nils Elling Eine Nilsson, Kjell Olof Olofsson, Per Mikael Skytt, Ulf Erik Mikael Viktorsson, Margit Elisabet Eriksson, Randi Margareta Elstad, Majken Elisabet Ferdér, Eva Marianne Holmgren, Monika Eleonor Ljung, Märta Åsa Licia Mårtensson, Els-Marie Louise Persson  

 

Den 17 juni 1972

1972 hdal 01

Tyvärr har namnen på konfirmanderna inte angetts i ordning:

Jan-Erik Boström, Bo Kenneth Bågling, Bo Adolf Eriksson, Ulf Johnny Eriksson, Leif Hugo Peter Jonsson, Kjell-Åke Jönsson, Klas Staffan Lundebo, Ulf Gustaf Lundqvist, Olof Göran Persson, Karl Bernt-Göran Roos, Barbro Helena Andersson, Monica Elisabet Andersson, Anna-Lena Blom, Karin Ingegerd Eliasson, Anna Enid Maritha Eriksson, Ingrid Viola Hallgren, Hedvig Birgitta Knutsson, Gärd-Britt Margareta Mårtensson, Haide Gunilla Persson, Margit Anita Strindlund      

 

 

Den 17 juni 1972

1972 hdal 02

Tyvärr har namnen på konfirmanderna inte angetts i ordning:

Bo-Göran Andersson, Sven Otto Eriksson, Bengt Örjan Eriksson, Nils Ivan Johansson, Anders Stefan Karlsson, Jan Peter Larsson-Blomberg, Lars-Olof Lundqvist, Carl-Gustaf Nordström, Lars Peter Persson, Bo Mikael Wik, Lena Christina Andersson, Gun-Britt Marianne Berglund, Ingegerd Christina Bodevärn, Ingela Suzanne Brindell, Inger Anita Edberg, Mona Helena Eriksson, Sonja Elisabeth Gahlin, Anna Gunnel Kristina Olofsson, Mona Kristin Olofsson, Gunilla Elisabet Persson, Ingrid Margareta Roth, Maud Agneta Svensson, Ingvil Tromsdal   

  

 

Den 19 maj 1973

1973 hdal 01

Tyvärr har namnen på konfirmanderna inte angetts i ordning:

Torbjörn Jakobsson, Lars Elias Jönsson, Jan-Erik Henning Lindström, Ulf Jerry Peter Lundin, Kjell Gunnar Nordström, Torbjörn Ottosson, Lili Anneli Andersson, Berit Kristin Andersson, Carina Elisabeth Anneth Danielsson, Monica Anne-Li Ekljung, Britt-Marie Eriksson, Gun-Lis Kristina Hellzén, Evy Britt-Marie Martinsson, Kari Christina Nordström, Britta Anita Olofsson, Astrid Lena Isabelle Persson, Ingrid Margareta Svensson

 

 

Den 2 juni 1973  

1973 hdal 02

Tyvärr har namnen på konfirmanderna inte angetts i ordning:

Paul Torbjörn Blomgren, Per-Arne Hammersjö, Per Göran Hurtig, Peter Görgen Lindberg, Erik Olle Norén, Björn Stewe Pettersson, Siv Laila Elisabet Davidsson, Elvy Kristin Eriksson, Anna Margareta Eleonora Hemmingsson, Ingela Carina Holmgren, Ruth Birgitta Kallberg, Ingela Birgitta Kristoffersson, Birgitta Kristina Ling, Anita Marianne Löfgren, Signe Birgitta Elisabet Månsson, Nancy Marianne Olofsson, Ingegerd Christina Persson, Britt Marie Rhodin, Kerstin Maria Rödén

   

Den 18 maj 1974

1974 hdal 01

Stående från vänster:

Bert Mikael Söderman, Jan Peter Rickardsson, Jonny Rudolf Martin Martinsson, Roar Thorbjörnsen, Eva Ingeborg Mårtensson

Sittande från vänster:

Eva Carina Sundin, Laila Carina Bågling, Laila Ingegerd Olofsson, ingeborg Agneta Olofsson, Tua Gidhagen, Aili Marleén Andersson, Ylva Annika Lilja, Astrid Carina Söderman, Siv Helena Elisabet Eriksson   

 

 

Den 1 juni 1974      

1974 hdal 02

Stående från vänster:

Helen Anette Löfgren, Britt Anneli Höglund, Lena Margareta Blomberg, Bo Christer Sundström, Ulf Kent Olof Jonasson, Ulf-Åke Andersson

Sittande från vänster:

Lars-Åke Olofsson, Eva Elisabet Blomberg, Karin Agneta Eriksson, Jan Olov Peter Brodin, Tua Gidhagen, Eva Ingeborg Margaretha Jönsson, Birgit Anette Danielsson, Karin Elisabeth Edholm, Rolf Göran Andersson     

 

 

Den 17 maj 1975

1975 hdal 01

Sittande från vänster:

Åke Lundqvist, Lars Bertil Engström, Stefan Ståhl, Bertil Olofsson, Lillemor Frank, Tua Gidhagen, Marie Hemmingsson, Ingrid Nilsson, Gunnel Norlander, Christine Larsson

Stående från vänster:

Pär Andersson, Lars Strid, Olof Andersson, Cendre Hansson, Tore Martinsson, Torbjörn Olofsson, Thomas Persson, Bo Andersson, Marie Tovgård, Ingeborg Andersson, Kristine Hallkvist

 

 

Den 24 maj 1975       

1975 hdal 02

Sittande från vänster:

Jörgen Iller, Kent Nykvist, Vivianne Pettersson, Birgitta Risberg, Stefan Lindström, Tua Gidhagen, Dan Nilsson, Robert Jansson, Mats Olof Jönsson, Anders Harlin, Elisabet Rödén

Stående från vänster:

Susanne Mattsson, Brita Högström, Agneta Nilsson, Birgitta Färdvall, Sven Bertil Blom, Carl Henrik Torstensson, Roger Kristofersson, Ann-Kristin Jonsson, Gunilla Eriksson, Torbjörn Olsson, Desirée Edin  

 

 

Den 5 och 6 juni 1976      

1976 hdal

Längst fram från vänster:

Mikael Jönsson, Morgan Svensson, Mikael Eriksson

Andra raden från vänster:

Lena Jönsson, Eva Ottosson, Bodil Raftsjö, Margareta Karlsson, Monika Olofsson, Olle Franzén, Tua Gidhagen, Gunilla Olofsson, Jan Persson, Mats Hallin, Lena Lund, Britt-Marie Olofsson

Tredje raden från vänster:

Catharina Gustafsson, Eva Eriksson, Ann Cathrin Holmberg, Anneli Bågling, Carina Eriksson, Carina Karlsson, Laila Gustafsson, Christina Eng, Annika Karlsson, Rolf Hurtig, Bengt Johansson, Esbjörn Olofsson

Längst bak från vänster:

Ingrid Andersson-Svärd, Ingela Hansson, Ingrid Mårtensson, Mikael Wåhlberg, John-Erik Eriksson, Staffan Gunnarsson, Anders Jakobsson, Tonny Lönn, Tommy Lundqvist, Mikael Jonsson, Benny Eriksson, Gun-Marie Nilsson            

 

 

Den 28 maj 1977

1977 hdal

Längst fram från vänster:

Hans Welin, Christer Mårtensson

Andra raden från vänster:

Georg Strömqvist, Jörgen Andersson, Lars Hallkvist, Lars Åke Olofsson, Tua Gidhagen, Olle Franzén, Dan Olofsson, Kenth Edholm, Tord Jonasson, Eva Hallgren

Tredje raden från vänster:

Anneli Danielsson, Jari Niinimö, Doris Karlsson, Bengt Arne Bergvall, Gun-Britt Eriksson, Christer Karlsson, Lars Månsson, Lars Fresker, Mikael Lilja, Lars Åke Mårtensson, Ann-Sofi Nilsson, Marlene Wikström, Ingrid Eriksson

Fjärde raden från vänster:

Michael Bågling, Peder Högström, Örjan Brodin, Kjell Bergqvist, Annika Andersson, Katarina Bergström, Helena Persson, Ann-Louise Eriksson, Helena Nilsson, Eva Kallberg, Annika Gunneriusson                   

 

 

Den 13 maj 1978

1978 hdal

Längst fram från vänster:

Mikael Eriksson, Jan Olofsson, Mikael Ottosson, Hans Anders Karlsson

Andra raden från vänster:

Gun-Mari Nilsson, Anne-Marie Larsson, Maria Andersson, Elisabet Jönsson, Helén Sandström, Tua Andersson, Olle Franzén, Joakim Nykvist, Peter Nilsson, Thomas Larsson, Eva Lindström, Johanna Räihä

Tredje raden från vänster:

Susanne Larsson, Karin Johansson, Britt-Inger Kallin, Ulla Andersson, Maria Karlsson, Elisabet Hallin, Anette Sandström, Ingela Persson, Maria Iller, Ulrika Gimbergsson, Annika Olofsson

Längst bak från vänster:

Urban Jansson, Mikael Carlsson, Ola Strindlund, Jörgen Svensson, Göran Eriksson, Pär Landberg, Mats Åke Modigh, Marianne Olsson, Lisbet Gunneriusson, Ulla Andersson, Christin Mattsson        

 

 

Den 22 juni 1979

1979 hdal

Första raden från vänster:

Mona Raftsjö, Monica Wikström, Marie Engvall, Monica Johansson, Jeanette Roos, Olle Franzén, Staffan Öberg, Anette Roos, Sylvia Olsson, Deanne Edin, Eva-Lena Nilsson, Sven-Ingvar Eriksson

Mellersta raden från vänster:

Runar Öhman, Lena Herau, Elisabet Hallgren, Anette Jonsson, Maria Larsson, Barbro Andersson, Katarina Ekqvist, Arne Jakobsson, Björn Almgren, Kjell Johansson, Erik Löfgren

Längst bak från vänster:

Per Håkan Lundov, Christer Olofsson, Per-Ove Olofsson, Håkan Ottosson, Stefan Lahti, Peter Andersson, Börje Karlsson, Jonas Nordborg, Anders Karlsson, Egil Nilsson, Stefan Jönsson, Charles Hessling     

 

 

 

  

 

De flesta bilder är från Hammerdalskrönikan.

            

  

 

Konfirmation

 

Gamla Gruppfoton

 

Uppdateringar

 

Innehållssidan

 

Startsidan