Uppdateringar   Startsidan   Innehållssidan   Högtider

 

Sveriges Nationaldag - Svenska Flaggans dag

Från Wikipedia

 

Svenska flaggan.

 

I en förordning från 1983 bestämdes att 6 juni är Sveriges nationaldag och också Svenska flaggans dag. Detta datum hade redan firats som Svenska flaggans dag sedan 1916. Sedan 2005 är Sveriges nationaldag även helgdag. Annandag pingst förlorade samtidigt sin status som helgdag. I en förordning från 1996 anges även att Sveriges nationaldag är en salutdag.

 

 

Det politiska beslutet

Den nuvarande regeringsformen och riksdagsordningen antogs av riksdagen första gången den 6 juni 1974. Sedan år 1983 är svenska flaggans dag den 6 juni officiellt Sveriges nationaldag. I propositionen 2004/05:23 ansågs att om man gör nationaldagen till en helgdag i Sverige skulle det vara ett sätt att visa att nationaldagen är värd ett större utrymme än den hade när den enbart var en flaggdag. Tanken var att svenska folket skulle ha något att samlas kring. Att många invandrare tycker att det är konstigt att svenskarna inte firar sin nationaldag har även angivits som ett skäl till göra nationaldagen till en helgdag, samtidigt som det ger alla nyblivna svenskar ett tillfälle att fira sitt nya medborgarskap. Det fanns en del förslag på vilka helgdagar som skulle utgå, till exempel Kristi himmelfärdsdag. Anledningen till att det inte blev fler helgdagar (som också föreslagits) är framförallt invändningen från bland annat Svenskt Näringsliv att det skulle ha en negativ inverkan på Sveriges ekonomi. Fackföreningar har å sin sida kritiserat det tagna beslutet att ersätta Annandag pingst med nationaldagen som helgdag, eftersom det de facto innebär färre arbetsfria dagar; om den 6 juni infaller på en lördag eller söndag blir det ingen ledig dag det året, trots att Annandag pingst, som alltid infaller på en måndag, gav ledighet varje år.

Det har även föreslagits att Midsommarafton ska göras till helgdag, eftersom den redan är en väl inarbetad festlighet med bred förankring.

 

Historik 

Den 6 juni har kallats Gustav Vasas dag, Svenska flaggans dag och är nu Sveriges nationaldag. Någon gång under 1800-talet togs den 6 juni fram som en nationell minnesdag. Dagen firades till minne av den 6 juni 1523, då Gustav Vasa utsågs till Sveriges kung och Kalmarunionen därför slutgiltigt upphörde och Sverige på nytt blev en självständig stat. 1809 års regeringsform utfärdades också den 6 juni, liksom 1974 års regeringsform. Sedan år 1916 firas den 6 juni som Svenska flaggans dag. Det var Arthur Hazelius, Nordiska museets och Skansens skapare, som införde en del festligheter för olika svenska högtider, dels som ett sätt dra in pengar till Skansen, dels som en del i den tidens nationalistiska anda. I mitten på juni 1893 ordnades några dagars festligheter i fosterländsk anda. Obekräftade källor säger att det regnade på alla dagar utom den 6 juni, och alltså var det den som drog mest folk. I Skansen årsbok för 1893 skriver Hazelius att "såsom de fosterländska minnenas högtidsdag har på Skansen införts den 6 juni, Gustafsdagen, vilken där har firats och hädanefter kommer att firas såsom svensk nationaldag".

Propositionen från 1983 om att nationaldagen över huvud taget skulle finnas officiellt, tidigare var 6 juni bara Svenska flaggans dag, var signerad Carl Axel Petri under dennes sista tid som justitieminister.