Uppdateringar   Startsidan   Innehållssidan  Bondepraktikan

 

Bondepraktikan  

Andra tecken och märken

 

 

Himmelens och skyarnas färger, solen och månen

Morgon grå, afton röd bådar gott väder.

Röd morgon och afton grå blöter din hjässa - sätt hatten på.

Aftonrodnad, klar natt -- morgonrodnad, våt natt.

Ju mörkare natt, desto angenämare dag.

I dagningen eller vid soluppgången bebådar en röd eller lysande himmel dåligt väder eller stark blåst, stundom även regn; en grå himmel vacker väder; en hög himmel blåst; en låg himmel vackert väder.

Vid solnedgången varslar en klar, rosafärgad eller molnbeströdd himmel om vackert väder, en lysande gulaktig himmel om blåst, en jämngrå eller blekt gulaktig himmel om regn, en orange- eller kopparfärgad himmel om blåst och regn.

I allmänhet betyder en matt, grönaktig färg på himmelen vackert väder, mjuka, lätta och svagt färgade moln vackert väder med lätt bris, skarpkantiga och simmiga moln blåst; mörkröda eller små, bläckfärgade moln regn, gulbruna eller kopparfärgade moln blåst.

Åskmoln brukar, som bekant, gå upp mot vinden.

En ring kring solen eller månen spår regn och blåst eller också ihållande torka. Solrök om sommaren är ett säkert förebud till sträng vinter.

När solen om aftonen "bäddar under sig", dvs. går ned i moln, är oväder inte långt borta.

Då solen om sommaren sticker mycket het, blir det regn.

Skiner solen på "västra moln", kommer det att regna före aftonen.

Då månen skiner klart med vitgul färg, emotses uppehållsväder.

Om månens horn är mycket vassa vid nytändningen eller vid samma tid hela hans ring syns, kan man jämväl vänta vackert väder.

En mycket blek måne bådar regn, en röd måne blåst.

 

 

 

 

Dagg, dimma, åska, regn, snö, regnbåge

Ymnig dagg förutsäger vackert väder, i synnerlighet om den ligger kvar länge.

Faller ingen dagg eller försvinner den tidigt på morgonen, är regn att vänta. Mycket dimma om hösten ger en snörik vinter.

När dimman stiger upp utan att snart skingra sig, förestår regn, faller dimman, blir det gott väder.

Tjock dimma om aftonen förutspår oftast, att det kommer att regna under natten.

Stinkande dimma betyder rå, kvalmig väderlek.

Dimma om vintern vid östanvind, och köld bådar töväder, vid västanvind köld.

När "räven brygger", dvs. när efter solnedgång en tjock dimma lägger sig över floder, bäckar och ängar, betyder det ihållande vackert väder.

Åska i vinterkvartal bringar köld utan tal.

Räknar man åtta pulsslag mellan blixten och dundret, är åskan ännu på en fjärdedels mils avstånd, ju mindre man hinner räkna, desto närmare är den. Tidigt regn räcker inte till klockan tolv.

Snöår, rikt år.

Snöar det fint och smått, kan man vänta stark, ihållande köld, faller däremot snön i stora flingor, blir det måttlig köld.

Om vintern inte är tidig, blir den så mycket strängare på vårsidan, när dagarna börjar förlängas.

Morgonregnbågar betecknar annalkande regnmoln från väster, under det att luften är klar i öster, de varslar om väta och blåst.

Aftonregnbågar förekommer, då regnmoln drar sig åt östra delen av himmelen, under det att det klarnar i väster, de förutsäger gott väder.

 

 

 

 

Vinden

Som vinden är den tredje, men i synnerhet den fjärde och femte dagen efter nymåne, så blåser det hela månaden.

Vind efter solens nedgång är regnets uppgång, men vind från solens uppgång är regnets nedgång.
När vinden följer solen, blir det gott väder några dagar.

"Vind, som skiftar motsols, ej längre rår - går tillbaka snart i sitt gamla spår."
En gammal minnesvers hör också med i detta sammanhang: "Östanväder och kärringträta börjar med storm och slutar med väta."

 

 

 

Djur och växter

När boskapen vid middagstiden söker efter luft, luktar omkring sig med öppna näsborrar och springer med svansarna i vädret, då kan man vänta oväder.

Då svinen bär lägerhalm i munnen, kommer snart regn, vill de inte gå och lägga sig om kvällen, är också regn i utsikt den påföljande dagen.
Vidare är regn förvisso att vänta, om hunden äter gräs, grinar och morrar, är illamåde och illaluktande, samt det kurrar i magen på honom.

Även katten väntar regn, då han tuggar grässtrån.

Är katten klådig i klorna, faller också snart regn.
När loppor, flugor och mygg är svåra att sticka, blir det snart regn.
Om myggen dansar flitigt och i stor mängd på kvällen, kan man däremot vänta vackert väder påföljande dag. Likaså blir nästa dag gärna regnfri, då tordyvlarna flyger och surrar om aftnarna.
När spindlarna väver flitigt ute, tyder det tämligen säkert på stadigt vackert väder, men slöar de, betyder det dåligt väderlek. Arbetar de under regn, blir regnet inte långvarigt.

Myror, getingar och spindlar bereder sina bon för en annalkande storm många timmar i förväg.

Ett bi överraskas aldrig utanför sin kupa av en regnskur.
När svalorna om aftnarna flyger så högt, att man knappast kan se dem, blir nästföljande dag vanligen vacker. Flyger de däremot så lågt, att de nästan piskar jorden eller vattnet med sina vingar, då är regnet inte långt borta.
Då skatorna bygger sina bon högt, blir sommaren regnig, men bygger de lågt, är en vacker sommar att vänta.
Om gäss och änder, tama eller vilda, samlar sig tätt tillsammans och badar mycket, väntar de regn.

Låter bofinken höra sig tidigt före solens uppgång, bådar det också annalkande regn.

Om gröngölingens läte ägt, kan man vänta vackert väder, då han skriker högt, blir det oväder och nederbörd.

Fiskmåsarna signalerar storm, då de i massor flyger inåt landet och slår sig ned på låglänt terräng anses spå gott väder, då hörs dom högt och skriker.
När grodorna kväker starkt eller visar sig i ovanligt stort antal, har man snart våtväder.
Finns blommor på träden sent om hösten, betyder det inte något gynnsamt år.

När ekarna har blad före maj månads ingång, kan man vänta en vacker och fruktbar sommar.

Faller lövet tidigt från träden, får man en vacker efterhöst och milt väder, men blir det sittande ända in i november, förestår en lång vinter... Då skogen skiner svart, är regn att vänta.

 

 

Andra regntecken

I allmänhet är regn att vänta, då rökåmal minnesvers heter det också: "När röken ej ur skorstenen vill, så ligger regnet till". Då halmtaken ryker starkt efter ett oväder, kommer ännu mer regn.
Andra tecken på regn är, att fläskskinkorna i visthuset vätskas och dryper, att stallet blir dävet, att gröten gärna bränns vid, att stentrappor och stenar i förstugor och källare blir fuktiga samt att fönster och dörrar gå tröt i sina karmar.

 

 

 

"Kritiska dagar"

Det är utan tvivel från astrologerna, som vår bondepraktika hämtat sina s.k. förkastade dagar. Enligt den gamla folkboken bör nämligen alla människor ta sig till vara för 33 dagar på året, vilka är ganska farliga.
De människor, som blir sjuka på nån av dessa dagar, får antingen snar bot eller också aldrig.

De som är födda pålik dag lever inte länge, och lever de, så blir det ett liv i stort armod. På såna dagar bör inte heller förlova sig, hålla bröllop, flytta ut  eller ta tjänst, begynna en resa eller öppna en rättegång. I annat fall hotar olycka, besvärligheter, fattigdom, förlust och undergång.

De "kritiska dagarna" är följande:

 

1,2,4,6,11,12 och 19 Januari.
11,17 och 18 Februari.
1,4,14 och 15 Mars.
10,17 och 18 April.
7,15 och 18 Maj.
6 Juni.
17 och 21 Juli.
2 och 10 Augusti.
1 och 18 September.
6 Oktober.
6 och 18 November.
6,11 och 18 December.

Dessutom uppräknas 20 dagar, då man inte bör "låta blod", d.v.s. åderlåta sig.