logga 4

 

Uppdateringar   Startsidan   Innehållssidan   Vad hände

 

Vad hände. Denna sida åren 1970 - 1979.

 

Här återger jag ett och annat av vad som har hänt i vårt område under årens lopp. 

 

Uppgifterna är hämtade från olika media, bl.a. från

Almas klippböcker, Hammerdalskrönikan och äldre tidningar (även från hörsägen).

Sidan kommer att uppdateras så ofta som möjligt i mån av tid.

 

1970

01 maj 1970. Vackert och ganska varmt väder.

 

19 maj 1970. Stark västlig vind; både Gåxsjön och Hammerdalssjön blev isfria.

 

25 maj 1970. Jan Halvarsson, Hammerdals IF:s skidstjärna, övertog av PO Rhodin, Hammerdal Gulf bensinstation jämte verkstad.

 

28 maj 1970. Byggnadsnämnden har vid besiktning inom kommunen funnit att gamla ladugårdar o.dyl. i några fall är dåligt underhållna och förfular landskapsbilden. Likaså de bilvrak, som lämnats kvar efter vägar och på gårdar. <i stort sett är det dock, enligt nämndens mening, ganska rent och välhållet inom kommunen.

 

18 juni 1970. Fyråbadet har förbättrats och campingområdet utökats varjämte en servicebyggnad uppförts och en kiosk skall anordnas vid badet. Avsikten är att några övernattningsstugor längre fram skall uppföras inom området.

 

01 juli 1970. Konsert i Hammerdals kyrka av Fresk-kvartetten -- Lars Fresk, Hans Erik Westberg, Lars Gunnar Bodin och Per Göran Skytt. Kvartetten spelade verk av Schubert, Stravinsky, Haydn och Beethoven.

 

15 augusti 1970. Två syskonpar gifte sig, nämligen systrarns Doris och Margit Ringberth från Sikås med bröderna Bengt och Helge Andersson från Åkersjön. Vigseln skedde i Hammerdals kyrka. Bröllopsmusiken utfördes av Olof Persson, Ede.

 

24 augusti 1970. Yxskaftkälens sista affär (diversehandel) upphörde. Enligt Olof Stugendahl har handel funnits i byn i omkring 90 år.                 

 

02 september 1970. Sedan ett par månader drivs i Sikås en skrivbyrå med firmanamnet "Skrivbyrån Inland", där sex hemmafruar har deltidsarbete. Idén att starta skrivbyrå kläcktes av Anita och Pelle Stjernström. Företagarföreningen har satsat 20.000 kr av glesbygdsmedel till skrivmaskiner och annan utrustning. Tillgången på arbete har hitills varit bra.

 

25 september 1970. Vid sammanräkning inför länsstyrelsen gick hemmansägare Pelle Stjernström, Sikås in i den nya enkammarriksdagen. Riksdagsman Elias Jönsson, Sikås kom ej med, men blev däremot invald i landstinget.

 

28 oktober 1970. Hammerdalssjön isbelagd.

 

30 oktober 1970. Mycket starkt snöfall.

 

10 december 1970. Harlins Livs, Hammerdal flyttade in i ICA-hallen (H-center), där affären får ca 250 kvm affärsyta samt ungefär 150 kvm lagerutrymmen. Inredningen som köpman Knut Harlin stått för, har gått på 250.000 kr. Fastigheten, som byggts och ägs av byggmästare Nils Nissemark, har kostat 700.000 kr. Den skall förutom ICA-hallen inrymma lokaler för post och bank.                  

h-center 1970

 

 

 

1971

07 januari 1971. Tomas Eriksson, Raftsjöhöjden, 16 år, son till målarmästare Anton Ericsson och hans hustru Mary, fick under skogsarbete ett fallande träd över sig och klämdes till döds.

 

10 januari 1971. Kl 12.00 var det +9 grader.

 

04 mars 1971. Sträng kyla, minus 33 grader i Mo kl 06.00.

 

24 mars 1971.

24 mars 1971 betong

 

24 maj 1971. Hammerdalssjön blev isfri.

 

15 juni 1971. Vid upptagning av nät på Gåxsjön drunknade hemmansägaren Anton Ericsson, Raftsjöhöjden, 51 år, och chaufför Hugo Hansson, Brattåsen, 38 år, samt två 17-åriga flickor från Malmö, Inger Helgesson och Lisbet Olsson. Ett åskväder med åtföljande stark blåst, som utbröt sedan de varit ute på sjön ett tag, kan ha bidragit till olyckan. Händelsen förorsakade stor förstämning i bygden.

 

13 september 1971. Köpman Erik Paul Bodne, Ede, omkom då han med sin bil kolliderade med en timmerbil efter vägen mot Skyttmon.

 

12 oktober 1971. Första snön föll i byarna omkring Hammerdalssjön.

 

18 oktober 1971.

18 oktober 1971 sj                 

 

03 november 1971.                

03 november oj-plats

 

06 november 1971. Hammerdalssjön frös.

 

 

1972

17 januari 1972. 30 grader kallt på morgonen.

 

22 februari 1972. I Tannsjön blev en älg påkörd av en bil, varvid älgen fick ett ben brutet och måste avlivas.

 

22 mars 1972. Finns noterat i tidningen om vilka skolor som lades ner under åren 1958-1971. I Hammerdals kommun Ede, Fagerdal, Håxås, Yxskaftkälen, Lorås, Grenås, Raftsjöhöjden, Kakuåsen och Görvik.

 

11 maj 1972. Gåxsjön isfri.

 

13 maj 1972. Hammerdalssjön isfri.

 

27 juni 1972. Sikås hotell, som byggdes 1915, då inlandsbanan blev till, lägger ned sin verksamhet och blir i stället ett privathem för bl.a. fosterbarn.

 

02 september 1972. Rälsbusståget från Strömsund spårade ur strax söder om Gisselås efter krock med älg.

 

12 oktober 1972. Författarinnan Ing-Mari Eriksson, från Sikås kommer ut med sin fjärde roman som hon kallar "Sista slåttersommaren".

 

23 oktober 1972. Den första snön visade sig den 19:de, men riktigt ymnigt snöfall på måndagen och så pass att snöskoveln måste fram, enligt Linus Persson i Mo.

 

12 november 1972. Hammerdalssjön isbelagd.

 

02 december 1972. ÖP:s litteraturpris 1972, gick till författarinnan Ing-Mari Eriksson från Sikås.

 

 

1973

01 januari 1973. Nyåret börjar med vårväder, +8 grader.

 

21 februari 1973. Det skall bli väg från Åskälen till Sikås, och AMS beviljar 263.000 kr i bidrag till detta beredskapsarbete.

 

12 mars 1973. Lastbilen med last var för tung för att passera över Hammerdalsbron. 50 ton var för mycket. Men det gick vägen i alla fall, då lasten bestod av en schaktmaskin som kunde lasta av sig själv och gå för egen maskin över bron. Det tog 40 minuter, så bilkön på båda sidor om bron blev lång.

 

25 mars 1973. Som en vårdag med +12 grader.

 

28 mars 1973. Bröderna Gunnar, Torsten och Lars Ingvar Kjällström från Edefors kör genom isen på Fänriksfjärden med bandtraktor. Bröderna arbetar åt Graningeverket, som håller på med elektrifiering Edefors-Gravasund. Två av bröderna hjälpte den tredje upp ur vattnet och allt slutade således lyckligt. Traktorn ligger däremot på fyra meters djup och blir besvärlig att bärga.

 

15 maj 1973. Hammerdalssjön isfri.  

 

16 maj 1973. Gåxsjön isfri.

 

23 maj 1973. Hammerdals brandkår rycker ut. Orsak: ett magasin i Lorås, tillhörande Vester Pålsson, brinner.

 

18 juni 1973. Mauritz Källström, Edefors, tar upp en storöring som väger 6 kg och 237 gram.

 

20 juni 1973. Lars Olegard med fru Karin mötte en stor Björn på vägen till Sikås. 3 km från Hammerdal dök den upp och lufsade ca 200 meter efter vägen och sedan försvann in i skogen.

 

08 oktober 1973. Den första snön visar sig.

 

17 oktober 1973. Hammerdalssjön fryser till på onsdagen, 15 grader kallt på torsdagsmorgonen.

 

21 oktober 1973. Gåxsjön fryser till.

 

20 november 1973. Det första riktiga snöfallet.

 

9-10 december 1973. Söndagsmorgon 32 grader kallt. Måndagsmorgon 3 grader varmt.

 

 

1974           

08 januari 1974. Bensin- och oljeransoneringen börjar. Tilldelningen av bensin är 100 liter på 70 dagar. Av eldningsoljan får man 75% av tidigare förbrukning. 

 

13 januari 1974. Lorås Bygdegård håller fest för sina ca 100 byinnevånare. May Lund är eldsjäl och värdinna i f.d. byskolan, som numera kallas bygdegård. Anledning till festandet var att May deltagit i en tävling anordnad av  tidningen Min Värld, där priset var ett kafferep för familj och vänner. Hon valde hela byn som familj och vänner, och fick både kafferepet och Olle Björklund som vinst. Kaffe och tårta samt sång och musik stod på programmet. När Olle Björklund med medhjälpare lämnade byn fick de med sig var sin "Hammerdalsbjörn" från firma Hammerdalsprodukter. Diskotek, ping-pong, sykurser mm. står på programmet för lokalerna i bygdegården. Till hösten startar förskola i Lorås.

13 jan 1974 fest   

 

 

30 januari 1974. Natten mellan 29/30 januari upphävdes den 23 dar långa bensinransoneringen. Den skulle ju ha pågått till den 28 februari. Priset stiger till mellan 1:46 och 1:50 per liter.

 

06 februari 1974. Elransoneringsnämnden meddelar att reklam, skyltfönster och gatlyse åter får användas i samma utsträckning som tidigare.

 

20 februari 1974.

20 februari 1974 snö, snö, snö    

 

23 februari 1974. Det verkar finnas gott om älg i skogarna, och på grund av den djupa snön drar de sig till vägar och järnvägsspår. En älgko påkördes på vägen Sikås-Hammerdal och måste avlivas.

 

08 maj 1974. Hammerdals centralskola får skolvärdinna under en försöksperiod. Skolstyrelsen förordnar Naimi Nilsson, Sikås.

 

12 maj 1974. Hammerdalssjön isfri.

 

14 maj 1974. Gåxsjön isfri.

 

13 juni 1974. MHF:s barntrafikskolas avslutning med lärare Ulla Jönsson, Sikås, och förhörsledare Gösta Sohlén, trafikpolisen. Alla barn blev naturligtvis godkända i de slutliga proven.         

13 juni 1974 mhf

 

27 juli 1974. Sjusovardagen börjar med regn och då skall det regna i sju veckor enligt gammal sägen. Det har förresten regnat nästan varje dag sedan midsommar.

 

05 augusti 1974. 11-årig pojke hinner hoppa av traktorn , som han körde, innan traktorn krossas av rälsbusståget. Pojken som heter Lars Fresker bröt benet och några revben vid olyckan.

 

14 oktober 1974. Tidningen rapporterar om en nyuppförd stuga på Sikåsskogen. Per Henriksson, Sikås, har är ägare till stugan, säger att den skall stå öppen för envar som har behov att komma inomhus och göra upp eld och värma sig. Stugan är uppförd i knuttimmer och har torvtak.                     

bungalowen 01

En idyll efter Vargsundsvägen.....Bungalowen som Per Henriksson byggde.

Erland Paulsson tog bilden 2006. Bara lite mer igenvuxet nu.

 

01 november 1974. Lings Bok & Papper, med innehavare Ingrid och Nils Ling, överlåtes till Maj Andersson och Margaretha Edqvist, och dess nya namn kommer att vara Lill Kiosken.

 

03 november 1974. Hammerdalssjön fryser till. 3 grader kallt på morgonen.

 

15 november 1974. Ymnigt snöfall under hela natten. Gåxsjön, som ännu inte frusit till, täcks av snö.

 

20 november 1974. Hakningsolycka med två lastbilar efter Sikåsvägen. De två lastbilarna kommer för nära varandra och hakar i varandra. Timmer från den ena och flis från den andra kommer in i vägbanan.

 

26 november 1974. Sikåsvägen skyltas om från 70 km till 90 km i timmen. Detta är ett resultat av bättre väg efter ombyggnad och påläggning av ett ytlager av kvartsit.

 

27 november 1974. Lyset försvinner under större delen av dagen för Gåxsjö- och Sikåsborna m.fl. Orsaken är att blötsnö lägger sig på träd och grenar som i sin tur faller över kraftledningarna.

 

 

28 november 1974.        

28 november 1974 trekilen    

 

06 december 1974. Krock bil/älg vid Storåbron. I mörker, dimma och snöglopp troligen också hög hastighet kunde inte föraren stanna vid mötet med älgen utan krocken var oundviklig. Vid sammanstötningen dödades både bilföraren och älgen.

 

13 december 1974. 27 grader kallt på kvällen. Bara 7 grader kallt nästa morgon.

 

 

1975        

01 januari 1975. Året börjar med vackert väder, +2 grader, solen visar sig en hel del under dagen, med lite dropp från taken.

 

08 januari 1975. 28 grader kallt på kvällen och ett sprakande norrsken visade sig på himlen.

 

21 februari 1975. Taxi istället för postbuss. Martin Lundow, taxiägare i Sikås, sköter trafiken med resenärer och gods från tåget, rälsbussen, i Sikås och till Hammerdal. Kommunen har fått ansvar för lokaltrafiken och fann att detta var en bra och billig lösning.

 

17 april 1975. Vackert vårväder, solen har strålat från klar himmel under en längre tid. Staren och sädesärlan har också visat sig.

 

10 maj 1975. Snön försvinner med stormsteg, inge käle utan smältvattnet går rakt ned i jorden.

 

14 maj 1975. Hammerdalssjön isfri.

 

20 maj 1975. Gåxsjön isfri.

 

29 juli 1975. Trekilens by inhägnas med elstängsel. Reportaget i tidningen meddelar att sex jordbrukare har kontrakterat om fem års bete i byn. 68 kor beräknas kunna leverera 800-1000 liter mjölk om dagen. Med i sällskapet huserar också en 1-årig tjur vid namn Patrik.

 

11 augusti 1975. Efter en mycket varm och torr sommar med höga temperaturer, som kanske inte uppmätts på 100 år kommer en kallfront och sveper ner över landet med kyligare väder.

 

08 november 1975. Yxskaftkälens skola utbjudes till försäljning. Ägaren, Strömsunds kommun, infordrar anbud på den 14,45x 9,35 m stora byggnaden, till den 14 november 1975.

 

19 november 1975. Hammerdalssjön fryser till.

 

22 november 1975. Drama i skogen. Pojke dödades av traktor. Dödsolyckan inträffade i Yxskaftkälen på lördagseftermiddagen. En 15-årig pojke skulle hjälpa en granne att köra hem ved med faderns skogstraktor och timmerkälke. Av okänd anledning fastnade 15-åringen me armen i lastaggregatets drev. Han drogs runt och klämdes till döds. 15-åringen återfanns efter några timmar av sin äldre broder.

 

15 december 1975. Stark blåst med stormbyar. Tak blåser av i Gåxsjö. Lyset försvinner över natten i Gåxsjö, Yxskaftkälen, Sikås samt i Görvik och Grenås.

 

17 december 1975. 26 grader kallt på morgonen.

 

 

1976

06 januari 1976. 28 grader kallt. Grenås hade -33 på morgonen.

 

07 januari 1976. +5 garader varmt på eftermiddagen, ett s.k. "omslag i vädret".

 

20 januari 1976. Tipsvinst. Vid den senaste tipsomgången fick en Hallviksbo fullträff med 13 rätt på sin stryktipskupong. Utdelningen belv 183.470 kr, men det tillkommer några 12, 11 och 10 rätt, så utdelningen blir över 200.000 kr, då vinnaren hade ett 16-raderssystem.

 

25 januari 1976. En märkesdag. Om solen var framme lika lång tid som det tog att sela en häst, gav årets skörd en myckenhet av korn. Detta enligt Elin i "Andersgård" (Pålsson) Ede. Solen var framme mer än två timmar på söndagen, så nog blir det en god skörd sommaren 1976.

 

27 februari 1976. Krigsförbandsövningar pågår i och omkring Gåxsjö. Drygt ettusen befäl och manskap är med i en skyttebataljon som skall slåss mot en tänkt "fiende". Det är repetionsövningar på gång med överstelöjtnant Björn Bergstad, I 5, i spetsen. Ett femtiotal särskilt inbjudna har fått följa skjutövningarna samt blivit bjudna på föeplägnad. I trossen ingår 65 bandvagnar, 42 traktorer, 13 lastbilar, personbilar och motorcyklar. Det ska bli skidåkning och tolkning, mobiliseringsövningar, kompani- och bataljonsövningar, samt strid mot den lede "fi" uppe vid Valsjöbyn. Övningarna kostar pengar, enl. uppgift 500.000 kr plus löner, enbart ammunitionen kostar 200.000 kr.

 

14 mars 1976. Ladugårdsbrand i Görvik. Herman Bredins ladugård med bl.a. 27 djurs besättning blir offer för lågorna. Gammal skorsten lär vara brandorsak.

 

20 mars 1976.                                                                   

20 mars 1976 livs

 

31 mars 1976.                        

31 mars 1976 edefors              

 

13 april 1976.

13 april 1976 zetterbergs             

 

19 maj 1976. Hammerdalssjön isfri.

 

20 maj 1976. Gåxsjön isfri, enligt fru Märta Larsson i Brattåsen.

 

23 juli 1976. Kupp i Hammerdal. Kassaskåpssprängning hos H-Center gav ett byte på 34.000 kr samt klockor, cigaretter och andra begärliga varor.               

sida 35 22-7 1976 kupp h-center 03                        

kassakupp 1976

Från Almas Klippböcker

 

 

27 oktober 1976. Hammerdalssjön fryser till.

 

13 november 1976. Gåxsjön fryser till.

 

07 december 1976. Åshamra får besök av Gösta "Snoddas" Nordgren som både spelar och sjunger sina populära visor.

 

27 december 1976. En mycket kall julhelg med över 30 grader kallt, och på en del platser ända ner till -42 grader.

 

 

1978

06 januari 1978. Trettondagstö +4 grader.

 

20 januari 1978. 18 älgar. En grupp banarbetare som åkte motortralla på sträckan Hallviken-Öjån efter inlandsbanan upptäckte de ståtliga djuren.

 

26 januari 1978. 30 grader kallt på morgonen.

 

13 februari 1978. 42 älgar på sträckan Edefors-Överammer såg Valdemar Knutsson, Vägverket, vid resa till sitt arbete.

 

15 februari 1978. Mer än 40 grader kallt.

 

27 februari 1978. Posten i Hammerdal får nya lokaler. Storgatan 40.

 

01 mars 1978. Totalstopp i trafiken över Hammerdalsbron. En långtradare lastad med vilbaracker fastnade och korkade igen överfarten någon timme.

 

09 mars 1978. ICA H-center inviger sin nya butik. Storgatan 42.

 

10 mars 1978. Föreningsbanken flyttar in i sina nya lokaler. Storgatan 40.

 

09 april 1978. Flygolycka i Hallviken. Piloten omkom och tre skadades. Fallskärmshoppare från A4 i Östersund tränade på flygfältet. Åke Dahlin, Frösön, lyfte med sin Cessna 172 vilket syntes gå bra, men ett stycke utanför fältet stegrade sig planet och störtade i en skogsdunge. Stor förstämning bland de övriga i lägret.

 

14 april 1978. Försäkringskassan får nya lokaler på Storgatan 38.

 

26 april 1978. Sverre Johansson, Göte Jonsson och Karl Hugo Törnqvist startar snickerifabrik i Sikås med specialitet dörrar och fönster.

 

15 maj 1978. Första riktiga vårregnet.

 

24 maj 1978. Både Hammerdalssjön och Gåxsjön är isfria.

 

28 maj 1978.  SJ drar in service. Sikås Station hålls öppen endast mellan kl 08.00-10.00 helgfri måndag-fredag och i Hammerdal mellan 12.00-15.00. Detta ingår i en rationalisering inom trafikområdet. Protester har gjorts från många håll, men har inte hjälpt.

 

05 juni 1978. Hammerdals Skoaffär flyttar till Storgatan 33.   

 

05 juni 1978. Apoteket flyttar till Storgatan 38.

 

26 juni 1978. Åska och ett skyfallsliknande regn.

 

05 juli 1978. "Träffpunkten", det nya gatuköket öppnas. Storgtan 40. Innehavare Karin & Bertil Wikström.

 

24 juli 1978. Görviksvägen permanentbeläggs med oljegrus.

 

13 augusti 1978.                                            

13 augusti 1978 kolmila 01

13 augusti 1978 kolmila 02

Bror Eriksson och Bernt Edin ser till så att kolmilan uppför sig som den ska.

 

 

22 augusti 1978. På Sikåskälen står ett hembyggt vindkraftverk och alstrar billig el-energi. Däremot har bygget kostat konstruktören Gunnar Persson, Östersund, mycket av den varan. Det rör sig nämligen om 2 års arbete, plus massor av bilåkning till olika skrotupplag för att få tag på passande delar för bygget.

22 augusti 1978 vindkraft  

Vindkraftverket på Sikåskälen.

 

01 september 1978. Albert Strindlund på väg till skogsarbete på Åskälen, möter en ilsken ålgko, men efter ett slag över älgens nos med en träpåk undkommer den anfallne. Några dagar innan har han mött en björnhona med unge, men efter ögonkontakt försvann de vilda djuren.

 

08 september 1978. OK-macken i Hammerdal har återigen besök av tjuvar. Denna gång blir bytet kasettbandspelare.

 

02 oktober 1978. 7.000 kr i kontanter samt radioapparater, cigaretter mm. blev tjuvars byte vid en kupp i Kärnan-butiken i Sikås. Rundskärningsjärn (konservöppnare) samt bräckjärn klarade inte butikens kassavalv.

 

07 oktober 1978. Länsläkaren meddelar om smittosamma sjukdomar för september, då det bl.a. har förekommit harpest, rödahund, tuberkulos och vattkoppor i vårt läkardistrikt.

 

26 oktober 1978. Hammerdalsstölder klaras upp. Elva ungdomar inblandade i 21 inbrott. Tre inbrott har begåtts på Hembygdsgården, tre på Hamind Trä och fem på Hammerdalsprodukter. Medicin och narkotiska preparat har tillgripits på läkar- och distriktssköterskemottagningar, m.fl. tillgrepp.   

 

05 november 1978. Tre bilar och en stor älgko var inblandade i en trafikolycka på väg 88 vid Länglings vägskälet. Bil nr ett hann just förbi, men bil nr två fick älgen på motorhuven, och fick bärgas från platsen. Bil nr tre körde över älgen, som låg kvar på vägen.

 

17 & 18 november 1978. Både Hammerdalssjön och Gåxsjön fryser till.

 

30 november 1978. Brand i Fyrås. Folke Erikssons fastighet eldhärjas efter försök att tina upp en vattenledning med blåslampa. Detta är tredje gången fastigheten brinner på samma plats, första gången 1929 och den andra 1956 då en hyresgäst innebrändes.

 

01 december 1978.                    

01 december 1978 väder

 

31 december 1978. Kallaste natten på 100 år enligt SMHI. -45/50 grader kallt, -53 vid Hammerdalsbron! Hela december har varit onormalt kallt.

 

 

1979   

30 april 1979. Bil vandaliseras vid dansen på Yxskaftkälen. En Hammerdalsflicka får låna sin pappas nya bil för att fara på dans. Efter dansen finner hon bilen totalt vandaliserad. Dörrar söndersparkade, framskärm tillbucklad, backspeglar avbrutna och rispor på taket.

 

03 maj 1979. Personbil kolliderar med långtradare strax norr om Hammerdalsbron. Snö, halka och därmed sladd. Två personer till sjukhus.

 

20 maj 1979. Hammerdalssjön är isfri.

 

22 maj 1979. Gåxsjön isfri. Två dagar senare än Hammerdalssjön, beroende på större djup.

 

03 juni 1979. Tjuvar i farten. På Shells bensinstation blir bytet kasettradio, kasettband samt en blå Saab 95, som sedan lämnas på soptippen. På OK-bensinstation bryts ytterdörren upp med bräckjärn och där försvinner cigaretter och klockor.

 

15 juni 1979. Brandkåren rycker ut. Fastighet söder om Hammerdal brinner. En person innebränd. Sängrökning trolig orsak.

 

25 juni 1979. Järnhandeln stod i vägen för två krockande bilar och fick därigenom fasaden ramponerad. I de båda bilarna åkte ungdomar, som missade filkörningens finesser.

 

08 juli 1979. Änglavakt. Pojke springer ut på väg 341 i Ede och träffas av bilens bakskärm med benbrott som följd. Hade han kommit ut på vägen sekunden innan hade en större olycka kunnat inträffa.

 

11 juli 1979. Ungdomar hänger på bilen och bråkar sinsemellan. Bilägaren stiger ur och ber dom flytta på sig. Då small det. Bilägaren vårdas på sjukhus med avslaget käkben. Händelsen inträffade vid en danstillställning i Fyrås.

 

20 juli 1979.

20 juli 1979 fyråbadet              

 

19 augusti 1979. Lill-kiosken får besök av tjuvar och värden för upp emot 5.000 försvinner.

 

04 november 1979. Snöoväder med start blåst under natten.

 

05 november 1979. Hammerdalssjön fryser till.

 

10 november 1979. Gåxsjön fryser till.