logga 4

 

Uppdateringar   Startsidan   Innehållssidan   Vad hände

 

Vad hände. Denna sida åren 1960 - 1969.

 

Här återger jag ett och annat av vad som har hänt i vårt område under årens lopp. 

 

Uppgifterna är hämtade från olika media, bl.a. från

Almas klippböcker, Hammerdalskrönikan och äldre tidningar (även från hörsägen).

Sidan kommer att uppdateras så ofta som möjligt i mån av tid.

 

1960

07 januari 1960. Renflyttning pågår nu i Gåxsjötrakten, då samerna Åhrén och Persson anlänt med en del av sin hjord. De kommer att fortsätta flyttningen för att nå slutmålet, som är Borgvattenskogarna. De berättar att det är gott om lodjur och mycket snö i fjällen omkring Vinklumpen.

 

08 januari 1960. Spår efter lodjur i Yxskaftkälen har i dagarna observerats och då det troligen finnes ett tiotal rådjur i trakten fruktar man att dessa skall råka illa ut. Det berättas också att två älgflockar setts inom byns ägor, den ena om sju djur och den andra om tio djur.

 

10 januari 1960. En förödande ladugårdsbrand uppstår hos nämndeman Johan Karlsson, Gåxsjö. Nitton djur innebrändes, två hästar, en avelstjur, elva kor och fem svin. Om inte ynglingen Staffan Persson varit uppe vid tretiden på natten, hade troligen elden ej upptäckts med risk för att ägaren själv även innebränts.

 

01 februari 1960. Till poststaionsföreståndare i Gåxsjö har från första mars antagits hr J.Å. Stjärna, Gåxsjö

 

05 april 1960. Landbergs snickerifabrik brinner ner till grunden. Elden har gått hårt åt Hammerdals industrier de sista åren. I fjol i april härjades Mahrs mekaniska verkstad.

 

01 maj 1960.

01 maj 1960

 

02 maj 1960. I år har isen i Storån tinat upp utan den vanligt förekommande isbrytningen. Byarnas inägor är helt snöfria meddelas från Gåxsjö.

 

13 maj 1960. Gåxsjön är idag helt isfri.

 

14 maj 1960. Hammerdalssjön är idag isfri.

 

30 juni 1960. Klockan fem i morse anslöts växelstationerna inom Hammerdals taxeområde till de helautomatiserade. Ett tusental abonnenter berörs av omläggningen, som gör ett tiotal telefonister arbetslösa. För abonnenterna innebär omläggningen att man på de nya "petmojarna" kan slå Östersund direkt.

 

08 juli 1960.

08 juli 1960

 

14 augusti 1960.

14 augusti 1960

 

01 september 1960. Postanstalterna i Fyrås och Gisselås lägges ner idag. Förstämning i bygden.

 

23 september 1960. Genom ett energiskt arbete av föreståndarinnan syster Karin har medel insamlats så att ålderdomshemmet i Hammerdal fått en TV-apparat till verklig glädje för pensionärerna.

 

15 oktober 1960. Hammerdalssjön fryser till. "Besvärligt hade vi förr. Ånda till 1891 roddes med åror färjan över Hammerdalssundet, men då kom Jonas Nordendahl från Lit med den kätting, vilken skulle spännas över sundet och varmed färjan skulle dragas." Färjeman Erik Glantz d.ä. hade då sagt: När jag får den färdig, ska de inte sitta väderfast här längre.

 

17 oktober 1960. För att stärka sammanhållningen i byn låter Grenåsborna ännu budkavlen med påspikat meddelande gå från gård till gård, när man ville kalla till bystämma.

 

08 november 1960. Natten mot idag var det 24,5 grader kallt i Gisselås. Som jämförelse hade Suddesjaure i Lappland 29 grader.         

 

25 november 1960.  En älg påkördes av ett norrgående rälsbusståg mellan Björvallen och Sikås.

 

30 november 1960. Andersdagen i Gåxsjö varken braskade eller slaskade utan lättare snöfall i 7 minusgrader. Nu har det snöat oupphörligt i en och en halv månad. Snödjupet är på de flesta ställen över en meter och många skogsarbetare har på grund av snöhinder slutat i skogen.

 

13 december 1960. Hammerdals-Lucian Marianne Olofsson med tärnor är tidigt ute i snövädret. Först hälsar man på i pensionärshemmet och sedan till ålderdomshemmet. På kvällen Luciakortege genom samhället. 

 

 

1961

01 januari 1961. Två allvarliga trafikolyckor inträffade på nyårsdagen inom Hammerdal, varvid sammanlagt fem personer skadades, därav tre så allvarligt att de fördes till sjukhus. Den första olyckan inträffade i Håxås och den andra i Fyrås.

 

21 januari 1961. En kollision mellan en personbil och en älg inträffar på kvällen nära Sikås station. Krocken var så våldsam att älgen dödades omedelbart.

 

30 januari 1961. Natten till idag blev finländske skogsarbetaren Hemio Haapa-Aho dödad vid en trafikolycka i Trekilen. 

 

13 april 1961. Taltrasten och ringärlan anländer.

 

15 april 1961. Tranorna hörs i Hammerdal första gången i år.

 

20 april 1961. Maj-Britt Johansson i Grenås rapporterar att lärkan drillar i skyn.

 

22 april 1961. Kärrfröblommor och hästhov har plockats överallt i Gåxsjö.

 

09 maj 1961. Hammerdalssjön går upp för en västlig vind.

 

10 maj 1961. Flottningen har börjat i Storån.

 

12 maj 1961. Gåxsjön gick helt isfri.

 

18 maj 1961. Det rapporteras från Gåxsjö att flera sått sitt korn och att Hans Stierna satt potatis.

 

25 juni 1961.                       

25 juni 1961 munkhättan

 

18 juli 1961.

18 juli 1961 åska      

 

18 juli 1961.

18 juli 1961 gåxsjö         

 

19 november 1961. Hammerdalssjön fryser till.

 

21 november 1961. Den ende norrlänning, som uttagits till instruktör i jordbrukskunskap i Etiopien är posttjänsteman Åke Stierna i Gåxsjö. Den 9 januari 1962 ska de resa och lär etiopierna hur ett jordbruk ska skötas.

 

28 november 1961. Gåxsjön har lagt sig för vintern.

 

05 december 1961. Mårten Mårtensson i Hookabolaget i Hammerdal, har konstruerat ett nytt jaktvapen, som har vunnit uppmärksamhet både inom och utom landet. Vapnet är avsett för småvilt och har en enastående fin och enkel mekanism och en vikt av endast 3 kg. Det påstås att det är ett jaktvapen vars like inte finns i världen.

 

13 december 1961. Natten till idag nedbrann en stor mangårdsbyggnad belägen vid Fyråns sågverk och tillhörig Zakris Olofsson.

 

16 december 1961. FN-soldaten Lars-Eric Öhrberg, Gåxsjö, stupar i slaget om Elisabethville i Kongo. Öhrberg ingick i den senaste kontingenten frivilliga, som anlände till Kongo den 5 december. Han hade varit i aktive FN-tjänst endast omkring 10 dagar när han svårt skadades under striderna och avled på det italienska sjukhuset i Elisabethville.

 

 

1962

03 januari 1962.

03 januari 1962                

 

19 januari 1962. En blänkare i ÖP berättar att femtonåriga Berit Bogg, Västerås men bördig från Sikås, betraktas som ett sångarfynd vid en operettdebut i Mariebergs teatersalong.

 

19 mars 1962. Fyra av de bästa eleverna vid musikaliska akademin i Stockholm, bland dem Lars Fresk från Sikås, har varit i Paris och givit konsert som blev mycket uppskattad av den kräsna publiken på Pariskonservatoriet.

 

21 mars 1962. En jätteasp har fällts i Sikås. Aspen har stått på Per Henrikssons gård. Den tros vara över 300 år gammal. Henriksson blev tvungen att fälla trädet då det fått svåra skador genom snöbrott.

 

21 maj 1962. Hammerdalssjöns is går upp för en västanvind.

 

22 maj 1962. Flottbåten börjar att tuffa och gå i Gåxsjön.

 

11 juni 1962. En treårig pojke, son till droslägare Allan Arvidsson, Gåxsjö, råkade falla ur faderns bil på vägen mellan Görvikssjön och Hammerdal. Pojken. som satt i baksätet, fick i ett obevakat ögonblick upp dörrlåset och drogs sedan a luftdraget ur bilen, men klarade livet.

 

13 juli 1962.               

13 juli 1962 joel

 

16 juli 1962. Slåttern hade ganska allmänt börjats. Växtligheten var ej att klaga på. De flesta kunde efteråt säga sig ha fått en bra höskörd.

 

21 juli 1962. Den gångna veckan var den torraste och bästa under den gångna sommaren.

 

22 juli 1962. På söndagen hade Sikås-borna ordnat en trevlig turistträff i Sikås hembygdspark där de turister, som gästar orten var inbjudna till förplägnad på äkta jämtländskt kesfil med handkams och tjockkambröstutar med getost. 60 sommargäster stortrivdes.

 

29 juli 1962. Lantbrukaren Seth Eriksson, Ede, påkördes i närheten av Ringsten i Danmark, varvid han skadades så svårt att han avled på Ringstens sjukhus på måndagen. Eriksson befann sig på semesterresa tillsammans med fru, son och sonhustru, samt deras två pojkar.

 

07 augusti 1962. Sikås jaktvårdsområde håller årsmöte. Styrelsen meddelar att småviltstammen har ökat, särskilt haren visar en markant ökning. Rävstammen hålles kraftigt nere.

 

16 november 1962. Hammerdalssjön tillfrös.

 

19 november 1962. Ur stånd att själv kunna rädda sig ur det flammande eldhavet innebrändes i natt en invaliserad man, Gustaf Andersson, 49, vid en häftig brand i Jämtlands Sikås. (se foto på Vad hände i Sikås)

 

19 november 1962. Gåxsjön gick äntligen och "la" sig, även detta år.

 

19 november 1962. Fler bensinstationer i Hammerdal. Fru Sally Israelsson har anmält till handelsregistret att hon under firma Uno-X bensinstation, skall idka handelsrörelse under adress Storgatan 44.

 

23 november 1962. Kerstin Jonsson, Hammerdal, Östersund och nu Stockholm har blivit kandidat till titeln Sveriges Lucia.   

 

 

1963

25 januari 1963. Många gäster fick man i Hammerdal på fredagen då Hotagenfamiljerna Persson och Åhrén kom med sina renhjordar.

 

07 mars 1963. Hål i murstock orsakade brand i Nils Johanssons fastighet i Hallviken. Elden började i en garderob, men den snabbt anländande brandkåren blev herre över elden.

 

24 april 1963. Alla inägor och floar inom Gåxsjö och närliggande byar var helt snöfria.

 

12 maj 1963. Hammerdalssjön går upp för en sydvästlig vind mot Kallsnäs.

 

16 maj 1963. Gåxsjön gick helt isfri.

 

26 maj 1963. Nytt om flottningen i Gåxsjö: "Rumpan" gick förbi Nyland. Trots allt det obarkade timmer som fanns med flottgodset och det nyckfulla med vattentillförseln i Storån, gick flottningen perfekt - för att inte säga på rekordtid.                                         

         

20 augusti 1963. Fjällämlar på vandring igen, i miljontal från fjällen.

 

27 augusti 1963. Samhällets 35 meter höga vattentorn på Åsremmen har uppförts på rekordtid, gjutningen klar på 7 dygn.

 

23 september 1963. Höstdagjämning: Höstens potatisupptagning är i full gång, även för dem som gått in för stordrift. Alla kunde notera en gos skörd.

 

12 oktober 1963. Brattås-knäppen i Gåxsjö var på morgonen helt snöklädd efter nattens snöfall. Den första snön för året, men den låg endast kvar några timmar.

 

07 november 1963. Den första kvarliggande snön kommer.

 

20 november 1963. Gåxsjön fryser till.

 

 

1964

19 januari 1964. Tre män var nära döden då en sport- och fiskestuga i Sikås brann ner till grunden natten mot söndagen. Bengt Höglund vaknade vid midnatt av att rummet var fyllt av rök. Han vöckte sina kamrater Benny Ramsell och Sten Persson så de kunde rädda sig ut.

 

11 maj 1964. Violinisten Lars Fresk, Sikås, 21 år, höll debutkonsert i Stockholms konserthus och blev livligt applåderad av publik och press. En ovanligt lyckad debut var allmänna omdömet. 

 

14 maj 1964. Hammerdalssjön blev isfri.

 

15 maj 1964. Gåxsjön gick helt isfri.

 

28 juni 1964.   

28 juni 1964 räddning 01

28 juni 1964 räddning 02

 

10 november 1964. Kylan hade slagit sina broar både över Gåxsjön och Hammerdalssjön.

 

16 november 1964. Hemmansägare Johan Johansson, Grenås, förlorade sin körhäst på måndagen. Den drunknade under dramatiska omständigheter på Lillälgsgårdsvattnet. Johansson och hans 76-årige fader gjorde förtvivlade försök att få upp hästen. Trots hjälp av skogsarbetare, som fanns i närheten, lyckades de inte få upp hästen.

 

13 december 1964. Tidningsintervju med "Hammerdals siste byskräddare", Hilding Paulsson, Sikås, som arbetat i yrket i drygt 50 år.

 

1965

15 april 1965. Vid en våldsam eldsvåda brann ladugården på Hurtiggården i Gåxsjö, tillhörig Bertil Eriksson, ner till grunden varvid 14 nötkreatur inkl. ungdjur innebrändes. Tvenne värdefulla travston, Herja och Lill-Flora, blev också lågornas rov. Värdet av det brunna beräknas till omkring 200.000 kr.

 

01 maj 1965. Öjån och Storån helt isfria. Flottningen efter Nors-ån från Gåxsjö påbörjas så smått.

 

09 maj 1965. Gåxsjön helt isfri.

 

11 maj 1965. Hammerdalssjön blev isfri. Men sjön gick upp "från fel håll" enligt de gamle, vilket betyder dålig sommar. Det gamla märket visade sig slå in detta år.

 

08 augusti 1965. Den sällsynta orkidén Skogsfrun har hittats mellan Gisselås och Hallviken av Olle Lundgren, Sikås. Upphittaren påminner om att blomman i fråga är fridlyst.

 

29 augusti 1965. Romanen "Märit" av Ing-Marie Eriksson från Sikås utkommer på Bonniers förlag. Den får god kritik och betecknas som "en märklig och fascinerande berättelse".

 

13 november 1965. Öjån helt isbelagd. Storån likaså utom i de stridaste strömmarna. Nors-ån och Sikås-ån var helt isbelagda. Den natten lade sig också Gåxsjön. Det var den första riktiga kallnatten med mer än 17 minusgrader i Gåxsjötrakterna.

 

 

1966                                           

01 januari 1966. Ann-Sofi Henriksson, Sikås, sjöng till sig segern i Mellannorrländska vokalisttävlingen i Hoting.

 

01 januari 1966. Per Stjernström, Sikås, övertar jobbet som lokalredaktör för Jordbrukarnas Föreningsblad i länet.

 

01 januari 1966. Författarinnan Ing-Marie Eriksson, bördig från Sikås, har fått Bonniers nyinstiftade debutanstipendium för sin roman "Märit".

 

06 mars 1966. Var den första blidväderdagen på den långa stränga vintern. Temperaturen gick ner till -46 grader vid Gårdstjärnen i Gåxsjö.

 

07 april 1966.

07 april 1966 ing-mari       

 

19 maj 1966. Hammerdalssjön var då helt öppen.

 

21 maj 1966.

21 maj 1966 vårflod

 

23 maj 1966. Gåxsjön var helt isfri, men fyra dygn senare än Hammerdalssjön.

 

13 juni 1966. Brand utbröt i skogstrakten mellan Bye och Arås. Då brandkåren kom till platsen brann det på två ställen ett par hundra meter från vägen, där släckningsarbetet blev ganska tidsödande. Intill landsvägen upptäckes fyra småbränder av passerande bilister, vilka stannade och släckte elden. En norrman i 60-årsåldern greps och erkände att han anlagt elden.

 

26 juni 1966. Olle Lundgren, Sikås, har hittat nio olika orkidéer i trakten mellan Sikås och Sikåskälen, däribland det sällsynta Flugblomstret (Ophrys insectifera).

 

20 augusti 1966. Författarinnan Ing-Marie Eriksson, som skrivit romanen "Märit", blir stämd för grovt förtal och krävd på högt skadestånd. Anhöriga till bokens huvudperson anser sig ha åsamkats lidande och skada.

 

10 september 1966. Ladugården i Hemming Anderssons i Öjån fastighet brann ner. I ladugården fanns inga djur. Två motorsågar och två 10 liters flaskor med bensin förvarades i byggnaden, vilket gjorde att branden fick ett explosionsartat förlopp.

 

06 november 1966. Natten mot detta datum föll den snö som skulle ligga kvar och så mycket att både snöplog och skopa med traktor måste användas.

 

01 december 1966. Hammerdals kommunalnämnd föreslår att författarinnan Ing-Mari Eriksson skall få landstingets kulturstipendium.

 

 

december 1966.

ålderdomshemmet 1966

ålderdomshemmet 1966 02

Tidningsurklipp från 3 december 1966. Klippet tillhör Lars Fresk

 

 

 

1967

23 maj 1967. Hammerdalssjön isfri.

 

27 maj 1967. Poststationerna i Gåxsjö och Sikås dras in från och med idag. Samma öde röner postombuden i Kakuåsen och Raftsjöhöjden. Poststationerna kommer att ersättas av en lantbrevbäringslinje. Poststationen i Gåxsjö inrättades enligt uppgift år 1892 och stationen i Sikås 1903.

 

22 augusti 1967. Södra byvägen i Sikås, en sträcka på 1.600 m, har försetts med belysning sammanlagt 28 ljuspunkter. Entreprenör för elarbetet har varit Rune Holmgren, Gåxsjö.

 

03 september 1967. Övergången till högertrafik blev för Hammerdals vidkommande lugn och utan komplikationer, trots att biltätheten i samhället låg över det normala och trafiken i kommunen i övrigt också var livligare än vanligt.

 

11 september 1967. Poststationen i Lorås indrogs och befolkningen i byn får sin post genom att lantbrevbäringslinjen Hammerdal - Fyrås utsträckes till Lorås.

 

07 december 1967. Till årets Lucia i Strömsund har Ann-Sofie Henriksson, Sikås, valts.

 

 

1968

02 januari 1968. På Lustiggården i Sikås, ägare Gunborg och Per Henriksson, förvaras en spinnrock, som uppges ha funnits på gården sedan 1500-talet och som anses vara en av de äldsta i landet. Trots att det saknas några detaljer på spinnrocken så att den ej är användbar är den förvånansvärt väl bevarad.

 

27 mars 1968. Premiär i GT-lokalen i Sikås på lokalrevyn "Vårbuskis", som inför fullsatt hus spelades upp av Sikås-amatörerna med Jöns Erik Fresker och Edvin Tallryd i spetsen. Kupletter och sketcher har i huvudsak författats av Hilding Paulsson och Anders Mårtensson. Revyn fick god kritik. Behållningen skall användas till byns vägbelysning.

 

16 maj 1968. Hammerdalssjön isfri.

 

19 maj 1968. Gåxsjön isfri.

 

14 juli 1968. Under natten frös potatisblasten på många ställen inom kommunen.

 

20 juli 1968. Vackert och varmt väder, mycket torrt. I bygden omkring Hammerdalssjön har det inte kommit något regn, annat än någon obetydlig skur, sedan mitten på maj. Efter midsommar har det - bokstavligen - inte kommit en droppe.

 

21 september 1968. Första snön.

 

 

29 september 1968.

29 september 1968 dödsolycka                    

29 september 1968 02

29 september 1968 dödsolycka 03

Klipp från ÖP Måndag 30 september 1968.

 

 

26 oktober 1968. Gåxsjön isbelagd.

 

25 november 1968. Ombyggnad av vägen Hammerdal-Sikås har igångsatts med manskap från Vikens skogsstation. Vägsträckan är ungefär 6 km och kostnaden har beräknats till 600.000 kr. F.n är 16 man från Viken jämte arbetsledning sysselsatt med vägbygget. Enligt uppgift skall vägen förses med beläggning.

 

 

1969

23 maj 1969. Hammerdalssjön isfri.

 

24 maj 1969. Gåxsön isfri.

 

01 juni 1969. Flottningen i Hammerdalssjön avslutas endera dagen för alltid efter att ha pågått i omkring 100 år. Ett inslag i året, i årsrytmen, som många kommer att sakna.          

sista timmernoten dragen 1969

 

sista landrensningen 1969     

 

de sista timmerbommarna 1969

 

 

01 september 1969. Fjolårets sommar (1968) var ovanligt varm och torr, men årets kanske ännu varmare och torrare. Vattenbrist befaras.

 

17 september 1969. Premiär för Yxskaftkälens väglyse, som omfattar ca 70 ljuspunkter och enligt kostnadsberäkning gått på 57.000 kr. Anläggningen har finansierats med bidrag från byinvånarna och genom bingospel. Kommittérade har varit Nils V Svensson, Rune Hansson, Jöns Stugendahl, Emil Höglund, Herman Höglund, Nils Bardosson och Mårten Mårtensson. Anläggningen har utförts av Holmgrens Elektriska, Hammerdal.

 

02 november 1969. Hammerdalssjön isbelagd.

 

13 december 1969. OK invigde sin nya bilvårdsanläggning i Hammerdal. Anläggningen omfattar tvätthall, smörjhall, butik med kioskavdelning samt personal- och lagerutrymmen. Invigningen förrättade landstingsman Paul Ericsson, Sikås. Föreståndare för anläggningen är John Signal, Fyrån.

ok 1969