logga 4

 

Uppdateringar   Startsidan   Innehållssidan   Vad hände  

 

 

Vad hände. Denna sida till och med 1959.

 

Här återger jag ett och annat av vad som har hänt i vårt område under årens lopp. 

 

Uppgifterna är hämtade från olika media, bl.a. från

Almas klippböcker, Hammerdalskrönikan och äldre tidningar (även från hörsägen).

Sidan kommer att uppdateras så ofta som möjligt i mån av tid.

 

1944

En ganska unik bild från hösten 1944.

sista färjeturen

Sista färjeturen över Hammerdalssundet, mellan Hammerdal och Bye. 

Tack till Siv Lydén för bilden.

 

1948

01 mars 1948. Dr Sten Wigh tillträder provinsialläkartjänsten i Hammerdal. 

 

01 april 1948. Landsfiskal Helge Nordström tillträder tjänsten som landsfiskal i Hammerdal.

 

03 april 1948. Kyrkoherde Folke Engström håller sin inträdespredikan.

 

06 april 1948. Vapenfabrik med licens på två gevär typer startas i Åsen av bröderna Mårten och Henrik Mårtensson under firma Hookabolaget.

 

22 april 1948. Fru Gunhild Roos, Föllinge (bördig från Görvik), utses till barnmorska i Hammerdal.

 

23 april 1948. Hammerdalssjön går upp (ovanligt tidigt).

 

28 maj 1948. Olof Nilsson och Hjalmar Borgh startar cementvarufabrik i Åsen.

 

14 september 1948. Hammerdals Konstförening bildas.

 

16 november 1948. En avdelning av Vita Bandet bildas i Sikås, med 15 medlemmar.     

 

 

1949

07 januari 1949. Timmerlastare, uppfunnen av Erling Jonsson i Sikås, demonstreras.

 

20 februari 1949. Nytt företag i byggnadsbranschen uppstår. AB Block & Bygge tillverkar och försäljer material till monteringsfärdiga betonghus.

 

20 mars 1949. Hastighetstävlan för bilar med ett 30-tal deltagare av olika klasser på Hammerdalssjön anordnas av Hammerdals Flyg- och Motorklubb, och lockar 5.000 besökare från hela länet.

 

02 april 1949. Flera björnar har besökt trakterna av Grenås, Görviks, Länglingens och Kälens byar.

 

07 maj 1949. Dansannons från Gåxsjö Skyttepaviljong, som låg mitt ute på torvströflon i Nyland.

gåxsjö skyttepaviljong 1949 annons 

 

08 maj 1949. Hammerdalssjön går upp.

 

01 juni 1949. Sven Nilsson startar emballagefabrik i Hammerdal.

 

09-10 juli 1949. Sommarfest kallad "Sönnasjömota" i Fyrås.

 

15 juli 1949. Hammerdalskrönikan utkommer med sin första årgång.

 

06 september 1949. Hammerdal erhåller tillstånd att bygga kommunalhus.

 

19 september 1949. Tannsjön har fått väg. Första bilen anländer och dagen firas av byborna.

 

27 september 1949. Björnjakt planeras i Hammerdal, sedan nallar även visat sig i Solberg.

 

01 december 1949. Sjuttonåriga Ing-Mari Eriksson i Sikås vinner pris för en dikt i en av Damernas Värld utlyst pristävlan.

 

02 december 1949. Regeringen beslutar om ny kommunindelning för länet. Hammerdal och Gåxsjö sammanslås till en kommun.

 

05 december 1949. Byggandet av Hammerdals kommunalhus påbörjas. 

 

 

1950

25 februari 1950. Eldsvåda uppstår i Hammerdals Liefabriks byggnad. Brandkåren lyckas hejda elden i god tid.

 

03 mars 1950. Regeringen avgör i konselj slutgiltigt överflyttningen av Sörviksnäsets by i Borgvattnets kommun till Hammerdals kommun från och med 1 januari 1952.

 

12 mars 1950. Eldsvåda i Fyrås. H.W. Håkanssons bilverkstad brinner ner till grunden. Brandkåren står maktlös.

 

18 april 1950. SJ anordnar trafikmöte på föreningshuset i Mo, under stor uppslutning ventileras frågan om rälsbuss eller landsvägsbuss på sträckan Hammerdal-Sikås.

 

03 maj 1950. Eldsvåda bryter ut hos Olof Andersson i Lorås. Ladugården läggs i aska under hård blåst.

 

04 maj 1950. Eldsvåda utbryter i Ivan Anderssons lagerlokaler i Mo, men den tillskyndande brandkåren gör sig snabbt herre över elden. 

 

08 maj 1950. Hammerdalssjön går upp.

 

23 maj 1950. Passagerare på postbussen Hammerdal-Görvikssjön ser två björnar på Edeskogen.

 

25 september 1950. En grävling uppenbarar sig i Åskälen. Ovanlig här i trakten.

 

20 oktober 1950. Vid Fyrsjön hör folket björn stuta i närheten av byn.

 

27 november 1950. Fem svanar uppenbarar sig i Grenås, vilka under livlig sång passerar byn.

 

1950 hammerdals taxi               

Hammerdals Taxi och Bensinstation (vid Hotellet).

Bilden från motorismen och dess män 1950.

 

 

1951

02 januari 1951. Jämtlands läns Sparbank öppnar filialkontor i kommunalhuset i Hammerdal.

 

01 februari 1951. Sikås mejeri sätter igång på nytt efter en genomgripande modernisering och reparation, och mottager för närvarande 35.000 kg mjölk och bereder 5.000 kg ost och messmör per dag.

 

20 februari 1951. Postgången från Görvikssjön till Tannsjön upphör och ersättes med postväska från postbussen Hammerdal-Ramsele.

 

20 maj 1951. Hammerdalssjön går upp.

 

21 maj 1951. Första svalan visar sig. Samtidigt rapporteras från Mo  att brushanarna kommit och uppehåller sig vid Mostranden av Hammerdalssjön.

 

07 juni 1951. Skolöverstyrelsen tillstyrker, att kommunal mellanskola  inrättas i Hammerdal.

 

11 juni 1951. Sikås mejeri erhåller 50.000 kr. av regeringsanslag för produktionsfrämjande åtgärder beträffande jordbruket i Norrland.

 

13 juli 1951. Kungl. Majt lämnar tillstånd till inrättande av kommunal mellanskola fr.o.m. höstterminen 1951.

  

01-04 september 1951. Stor militärmanöver, vari 5.000 man deltar. Hålles i Hammerdalstrakten under medverkan av både land- och flygstyrkor.

 

16 oktober 1951. Görvikssjön, Lorås, Sörviksnäset och Grenås får automatiserad telefon.

 

25 december 1951. Det regnar halva dagen.

 

1951 realskolan 

Bilden från Hammerdalskrönikan 1981

 

 

1952

01 januari 1952. Sörvikens by överflyttas såväl kommunalt som kyrkligt till Hammerdal.

 

01 januari 1952. Brandväsendet får frontpump. Dess kapacitet är 2.400 liter/per timme. Pumpen kostar 6.000 kr.

Statsbidrag har erhållits.

 

01 februari 1952. Folktandvården börjar i Hammerdal och erhåller lokaler i kommunalhuset. Tyskfödde tandläkaren Hans Joachim Heine har förordnats att förestå densamma.

 

09 maj 1952. Hammerdalssjön går upp utan blåst eller storm.

 

24 maj 1952. Hammerdal Elektriska Kraft AB beslutar att åtaga sig ansvaret för elektrifiering av orterna Grenåskälen,

Länglingen, Strömnäs, Görvik, Sörviken, Tannsjön och Trekilen.

 

18 - 20 juli 1952. Joelmässan. Ur programmet förutom nöjesanordningar kan nämnas fotboll Hammerdal - Djurgården, stafett, 

kanottävlingar, gymnastikuppvisning, motorcykelparad, motorrodeo, flyguppstigningar, karnevalståg och fyrverkerier.

Mycket folk trots det dåliga vädret.

 

01 september 1952. Samrealskolan börjar sitt 2:a läsår och flyttar in i J¨Massgården som härför iordningställts.                      

 

 

1953

03 februari 1953. Fabrikör Erik Nilssons gård i municipalsamhället brinner ner till grunden. Intet lösöre räddas.

 

26 februari 1953. Nils Torvald Jonasson rapporterar till Östersunds-Posten, att tussilago plockats i Hammerdal.

 

25 mars 1953. Den nye folkbildningskonsulenten, Thure Tannerhagen håller föreläsning i Sikås. Byns ungdomsorkester medverkar, och dess 11-årige Lars Bertil Larsson utför två solonummer på ett förtjänstfullt sätt.

 

26 mars 1953. På morgonen är det 6 grader varmt. Nästan all snö är försvunnen. Skogsarbetet inställes på sina håll på grund

av ofarbara vintervägar.

 

31 mars 1953. Mars blev den varmaste månaden i Östersunds- och Härnösandsdistrikten på 100 år. Orsaken till den varma väderleken, som gäller hela Europa, och som nu satt rekord i södra och mellersta Norrland, är den rådande västvindstypen.

 

08 april 1953. En nymornad nalle lufsar omkring i Hammerdal. Han har kommit västerifrån och tydliga spår i snön ses bl.a. i Fyrsjövallen.

 

22 april 1953. Första igelkotten visar sig.

 

29 april 1953. Branden på Amerika i Sikås, där flera djur innebrändes.  

 

01 maj 1953. Hammerdalssjön går upp.

 

02 maj 1953. Arne Jönsson öppnar fiskaffär i municipalsamhället.

 

23 maj 1953. Hälsovårdsnämnden utlyser råttkampanj, som skall pågå till den 15 juni.

 

23 juni 1953. Småbrukaren Mattias Österholm i Edefors demonstrerar stubbrytare med en säkerhetsspärr han uppfunnit, som omöjliggör bakslag och förhindrar olyckor, som ibland sker med mekanism av äldre typ.

 

27 juni 1953. Hammerdals brandsstyrelse infordrar anbud på nyanläggning av två branddammar att anläggas i Sikås och Yxskaftkälen.

 

01 juli 1953. Simskolan på Svartviken börjar.

 

26 juli 1953. Femtonåriga Mona-Lisa Kallberg, Hammerdal, deltar bland jämtlännigarna och blir tvåa vid Riksparadens final på Skansen i skönsång.

 

02 augusti 1953. Hammerdals biodlarförening har biodlardag hos trädgårdsmästare A.W. Palm i Sikås med förrådsman Lars Häggström, Frösön, som ledare.

 

04 september 1953. Regeringen beviljar ytterligare statsbidrag med 30.000 kr. till mejeriet i Sikås, sedan 80.000 kr. tidigare tilldelats.

 

30 september 1953. Det rapporteras att höskörden varit god, och att säd och potatis givit rekordskörd i Hammerdal.

 

16 november 1953. Hammerdalssjön lägger sig och blir gångbar om ett par dagar.

 

05 december 1953. En traktor kör genom isen på Hammerdalssjön, 200 meter från stranden i närheten av Ön. Traktorn går till botten, varvid föraren Evert Nilsson, Ede, följer med i djupet men lyckas ta sig ur hytten och bli räddad.

 

13 december 1953. Den under sommaren uppförda Bygdegården i Yxskaftkälen inviges. Folkskolläraren Ivar Forsberg, Yxskaftkälen, inviningstalar och meddelar bl.a. att huset, som kostnadsberäknat till 55.000 kr, men på grund av ortsbornas stora offervilja endast dragit en kostnad av 32.000 kr i kontanter. Kyrkoherde Folke Engström håller ett hembygdsföredrag, och bland promgrampunkterna i övrigt må nämnas musik av Gåxsjö musikcirkel under ledning av musikkonsulent Lennart Olsson från Föllinge. 

 

 

1954

06 februari 1954. Bygdeteatern på länsturné, ger Strindbergs skådespel "Fröken  Julie" i Gåxsjö nyrestaurerade ordenshus. Efteråt följer samkväm. 

 

11 februari 1954. Ett hotande eldsvådetillbud i trafikbiträdet P.J. Frödebergs lägenhet i järnvägens bostadshus avhjälpes snabbt.

 

13 februari 1954. Vid Hammerdals Järnvägsstation inlastas 600 renar från Hotagen för export tll Hardangervidda i Norge. Det är renägarna Olof Persson och Anna Åhrén från Vinklumpen som är säljare. Evenemanget lockar många åskådare trots 26 graders kyla.

 

11 mars 1954. Ett lodjur skjutes å Solbergsskogen.

 

08 april 1954. Staren anländer.

 

11 april 1954. Travtävlingar med toto på Hammerdalssjön efter 16 års uppehåll. Tävlingen, som samlar ett 30-tal vackra hästar från hela länet, sker i strålande sol me 2.000 personer som åskådare. Omsättningen på toton 22.358 kr.

 

12 april 1954. Även i år mellanlandar tofsvipan på Åsslätten på sin färd mot nordliga trakter.

 

23 april 1954. Eldsvåda utbryter i Olof Mattssons boningshus i Skarpås. Genom soteld antändes spåntaket, och i den starka blåsten hoppar lågor över till uthuset. Tack vare brandkårens snabba utryckning kunde man begränsa elden, som dock förstörde övre våningen i bostadshuset. 

 

29 april 1954. Sädesärlan kommer.

 

30 april 1954. Tranan kommer.

 

20 maj 1954. Sikås Sportklubb bildas. Till ordförande väljes Pelle Stjernström.

 

23 maj 1954. Hammerdalssjön går upp för en ljum östanvind.

 

26 maj 1954. Eld uppstår på natten i Olof Raschs slakteri i Hammerdal. Brandkåren alarmeras och kommer snabbt till platsen och lyckas bli herre över elden.

 

13 juni 1954. Kraftigt åskväder över Hammerdalsbygden med blixtnedslag på flera ställen.

 

28 juli 1954. Tromb härjar i Kakuåsen. Stora träd knäckas som tändstickor, flera hundra höhässjor virvla omkring i luften, ett nästan färdigbyggt hus flyttas flera meter och blir fullständigt raserat, taken på flera hus blåser av och lador och mindre byggnader vändas upp och ner. En elvaåring är mycket nära att krossas av ett fallande träd, och en dyrbar tallpark i skogen sopas fullkomligt ren på en sträcka av 400 meter.

 

27 september 1954. Första snön visar sig och gör vägarna hala.

 

19 oktober 1954. Hammerdalssjön lägger.

 

13 december 1954. I Sikås åker Lucia med tärnor och tomtar i kortege runt byn med Ordenshuset som slutpunkt, där aftonunderhållning anordnas av byns lärarkår. Skolungdom bjuder på sång, musik, tablå och teaterstycken. Nettobehållningen 500 kr. går helt till underhåll av byns gatubelysning.

 

15 december 1954. En stare övervintrar å Fågelnäset, där han en kall vinterdag omhändertages av Anton Bergman, hos vilken han trivs gott, sjunger och drillar som om sommaren.

 

19 december 1954. Hammerdals kör- och musiksällskap anordnar konsert i kyrkan. Dirigent: Knut Windén, och som solister uppträda musikdir. Rune Jansson, Strömsund, piano och Lars Bertil Larsson, Sikås, fiol. Den senare ackompanjerad av sin syster Lilian. Mycket god tillslutning av åhörare. Konserten synnerligen lyckad.  

 

 

1955

14 april 1955. Den unge violinisten Lars-Bertil Larsson. Sikås, 12 år, uppmärksammas vid en musikstund i gamla kyrkan i Östersund.

 

21 april 1955. Ringärlan har kommit trots den kalla våren.

 

25 april 1955. Tranan har kommit, rapporterar Ragnar Nilsson i Solberg.

 

29 april 1955. En häftig eldsvåda utbryter vid 10-tiden i en fastighet tillhörande fru Vilma Andersson i Nyland, Gåxsjö. Branden orsakas av ett exploderande fotogenkök och sprider sig hastigt, men tack vare en snabb utryckning av Gåxsjö Brandkår kunde elden begränsas till stugan, som invändigt helt förstördes.

 

02 maj 1955. Fyra flygande tunnor störtar i dag på sjön Glotten, norr om Åby. En av de omkomna är fänrik Sven Orvar Sverker Hallstrand från Hammerdal.

 

11 maj 1955. En större mangårdsbyggnad tillhörig Lars Lundebo, eldhärjas på kvällen. Byggnaden inrymde förutom en del bostadsrum, en slöjdverkstad tillhörig skoldistriktet. Brandkåren, som snabbt kom till platsen, blev dock herre över elden, så att närliggande boningshus kunde räddas.

 

25 maj 1955. Hela våren har varit mycket blåsig och kall med lite sol. Mycket snö var kvar vid månadens ingång, men idag synes en vändning ske me ljummen sunnanvind och sol. Inget vårarbete har ännu börjat.

 

28 maj 1955. Det är pingstafton och en västlig vind bryter upp isen på Hammerdalssjön.

 

14 juli 1955. I Ede har man de senaste dygnen haft besök av flera aggresiva rovdjur. En stor björn jagade tre älgar, och en sto bjässe till varg har rivit en del får i trakten.

 

15 augusti 1955. Paul Jönsson i Gåxsjö och hans hustru Maria får idag se en björn på nära håll. när de är ute för att hämta in hö.

 

29 augusti 1955. Natten mot idag har varit kall. Potatisblasten har på vissa platser skadats, speciellt kring Hallviken. Kornet tros också ha tagit skada.

 

29 augusti 1955. Vid 7-tiden utbryter eld hos bröderna Olsson i Ede, varvid deras stuga brinner upp med inventarier och allt. Kortslutning har troligen varit brandorsak.

 

09 november 1955. Sikås by får mottaga ett arv på 9.549 kr genom testamente av Karin Bylund. Varvid fastigheten upptages till ett värde av 3.600 kr.

 

24 november 1955. 41,5 grader kallt är det idag i Gisselås.

 

01 december 1955. Elva personer blir hemlösa efter en häftig brand i ett tvåfamiljshus i Edefors. Tillhörigt sliparen Wilhelm Källström.

 

10 december 1955. Eldsvåda bryter ut idag på morgonen hos lantbrukare Knut Karlsson i Sikås, där ett garage fattat eld. Hammerdals Brandkår var på platsen om en stund och kunde släcka elden och därmed rädda en intilliggande vedbod, liksom bil och traktor i garaget.

 

16 december 1955. December månad har hittills varit ovanligt kall. Vid Storån i Hammerdal, 500 meter från bron, uppmättes inte mindre än -46 grader.     

 

 

1957

16 februari 1957. Hammerdals municipalsamhälle erhåller regeringens tillstånd att låna 207.000 kr för anläggande av avlopps- och reningsverk mm. 

 

23 februari 1957. Lappmarknad i Hammerdal. Den första lappmarknaden i Hammerdals historia har premiär. Familjerna Persson och Åhrén från Vinklumpen, som har sina renar i Skyttmon, försäljer renkött, renhudar, renhorn, lappmössor, ringar av horn mm. Köpintresset hos allmänheten är livligt.

 

12 mars 1957. Fyråns Sågverk, som startade 1899, har övertagits av Zakris Olofsson, Skarpås.

 

13 mars 1957. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen har intet att erinra mot att regeringen ger järnvägsstyrelsen tillstånd att nedlägga persontrafiken på bandelen Jämtlands Sikås - Hammerdal.

 

13 mars 1957. En svår kollision inträffar mellan en postbuss och en lastbil på vägen mellan Sikås och Hammerdal. Fjorton personer skadas, men ingen livsfarligt.

 

13 mars 1957. Vid en svår olycka i Mörtsjöberget, skadas 40-årige Johan Wiklund, Ede, så svårt i en vinsch, att han senare avlider på Östersunds lasarett.

 

20 mars 1957. Vintern har varit sträng även för småfåglarna. Efter sista köldknäppen ser man knappast några talgoxar som kommer till gårdarna för att söka föda. 

 

29 april 1957. Tidigt vårfrämmande anländer till Edefors. Två sångsvanar slår sig till ro nedanför kraftstationen. 

 

29 april 1957. Hammerdalspolisen gör stickprov för att se hur trafikanterna efterlever de nya bestämmelserna med stopp-plikt vid vägen från Gisselås station, Mo skola, Järnhandeln i Hammerdal och Trekilsvägskälet i Lorås. Kommer på 26 fordonsförare, som ej följde tecknens anmaning.

 

01 maj 1957. Tranor, trastar och sädesärlor har anlänt, rapporteras från Gåxsjö.

 

07 maj 1957. Öjån och Storån går upp under ett ovanligt lågt vattenstånd.

 

08 maj 1957. Från Sikås rapporteras, att häggen angripits av "hägglus", vilket är ej så vanligt.

 

12 maj 1957. Sikåsamatörerna har sin revykabaré "Vårkarusellen", inför fullsatt salong i Sikås föreningshus. Fjorton personer medverkar i det tevliga och omväxlande programmet med sketcher och kupletter, i vilka byns och socknens spörsmål behandlas från den skämtsamma sidan.

 

18 maj 1957. Hammerdalssjön blir isfri från en västlig vind.

 

19 maj 1957. Gåxsjön blir isfri.

 

23 maj 1957. Vårsådden har börjat. och svalor visar sig, rapporteras från Gåxsjö.

 

24 maj 1957. Älgen går i stora flockar, rapporteras från Gåxsjö. Kyrkvaktare Bror Strömberg möter på vägen till Yxskaftkälen 18 djur.

 

25 maj 1957. Allmän glädjeyra i Hammerdals Realskola. Ett 20-tal ungdomar jublar över den erhållna grå mössan.

 

06 juni 1957. Timmerflottningen har trots liten tillgång på vatten gått bra efter Storån till Sikås. Rumpan går idag förbi Nyland.   

 

16 juni 1957

1907 konfirmander                                                       

1907 års konfirmander i Hammerdal samlas för att fira minnet av sin konfirmation.

 

 

19 juli 1957. Ett kraftigt åskväder drar över Hammerdal och ställer till trassel i televerkets kablar.

Elverkets ställverk vid Idrottsvägen skadas även svårt.

 

27 juli 1957. Skyfall och åska anställer stora skador i Gåxsjötrakten. Hemmansägare Rudolf Jonsson får två kor ihjälslagna.

I en fastighet tillhörande Ingeborg Eriksson, Gåxsjö, slår blixten genom tegeltaket, river sönder tapeter och antänder brädfordringen. Elden släckes dock snabbt av brandkåren som ditkallas.

 

27 juli 1957. Hallvikens Gammalgädda går till sina fäder efter en dramatisk strid med lantbrukaren Erik Jakobsson, Hallviken. Efter två timmars kamp ger gäddan upp, och på land kan den vägas och mätas. 10 kg och 130 cm.

 

31 juli 1957. Det regnar 19 av julis 31 dagar. 

 

30 augusti 1957. ÖP:s utsände intervjuar Ola Stugendal i Yxskaftkälen. Denne är en mycket flitig hembygdsforskare. Han omtalar bland annat, att Yxskaftkälen kan fira sin 200-åriga tillvaro 1958, att byn fick poststation 1914, och redan 1880 drogs den första telefonledninen hit.

 

19 september 1957. Potatisupptagningen har börjat.

 

21 september 1957. Första frostnatten över Jämtland. Hallviken redovisar -3grader. Kornet frös för de flesta, rapporteras från Nyland.    

             

27 september 1957. ÖP:s utsände har besökt Sven Ersbo i Hallviken. Ersbo berättar bland annat, att den första slåttermaskinen kom till byn 1878, och den första tröskan, som drogs för hand, kom till byn 1870. Det tog en hel vecka att frakta den från Östersund till Hallviken.

 

31 oktober 1957. Det är en vemodig dag i Hammerdal, när sista rälsbussen går sista turen mellan Jämtl. Sikås och Hammerdal. Persontrafiken på bandelen Sikås-Hammerdal är därmed en avslutad epok efter 45 år.

 

01 november 1957. Konditoriet CECIL öppnar i ny regim.

 

06 november 1957. Gåxsjön fryser till. Men blåser upp igen den 11 november.

Men fryser snabbt till igen. Det betraktas som sällsynt, att sjön har två tillfrysningar.

 

10 december 1957. En eldsvåda bryter ut i Nygårdens mangårdsbyggnad i Fyrås, tillhörig hemmansägare Per Georg Eriksson. Olyckan observeras på ett tidigt stadium, varför Hammerdals Brandkår anländer innan elden fått för stor spridning och skadorna begränsar sig till köket. Lägenheten fick betydande vattenskador.

 

13 december 1957. En våldsam brand härjar Nils A. Nilsens affärsfastighet i Yxskaftkälen. Affären samt ett magasin brinner ned helt till grunden. Allt lösöre förstörs. Handlanden Nilsen lyckas i sista stund rädda sig undan lågorna, då han i bara nattdräkten hoppar ut från sovrumsfönstret i andra våningen. Övriga familjen, fru och två barn, var inte hemma. Skadorna uppskattas till minst 100.000 kr.

 

20 december 1957. Frivillig hobbyverksamhet i Raftsjöhöjden väcker uppmärksamhet hos en tidningsreporter. Av reportaget framgår, att byn har en skuldfri samlingslokal. Alla byns 140 personer är engagerade. En amatörgrupp har genom olika framträdanden med Selma Lagerlöfs pjäs "Ljuslågan" hopsamlat 2.500 kr.

 

22 december 1957. Hammerdal har inofficell invigning av sin ishockeybana i en vänskapsmatch mot Strömsund B, som slutar 5-4.

 

 

1958

08 januari 1958. Det har varit kallt en längre tid. I 35 graders kyla stannar oljeeldningsaggregat, där tankarna ligga ovan jord.

 

08 januari 1958. Explosion i en transformator i Elektriskas ställverk vid Sikåsvägen gör hela lysnätet strömlöst. Kvarvarande ljusstumpar från julfirandet måste plockas fram.

 

13 februari 1958. Under lastningsarbete på en timmerbil råkar hjälplastaren Ivar Fängström, Hallviken, skada sin högra fot så att han måste uppsöka Ströms sjukstuga för att få foten och benet gipsade.

 

22 februari 1958. En postbuss på väg från Sikås till Hammerdal råkar krocka med en personbil i en kurva. Bussen har ett 20-tal realskoleelever som passagerare, men ingen skadas.

 

22 februari 1958. Två lodjur har under vinterns lopp uppehållit sig på Sikås jaktvårdsområdes marker. Hitills har de härjat mer i utkanten av området, men under senvintern har de mer och mer närmat sig byn. Rådjursstammen har de senaste åren kraftigt ökat inom området, och man har sett ända upp till sju djur samtidigt. Vid en fäbod hade man ordnat med utfordring i en lada, och rådjuren har flitigt besökt denna. Idag upptäcker man emellertid att ett rådjur blivit rivet, vilket visar att lodjuren varit framme.

 

08 mars 1958. Fröken Frida Karlsson i Yxskaftkälen köpte i julas en lott i Sveriges Lottakårs lotteri, och när dragningslistan kom idag hade lotten utfallit med den hösta vinsten, en Opel Rekord.

 

10 mars 1958. Konditori Cecil öppnar barservering.

 

12 mars 1958. En postbuss från Strömsund och en skåpbil från Hammerdal krockar i en vägkorsning i Fagerdal. Krocken var rätt våldsam, men inga personskador uppstå.

 

17 maj 1958. Uthusbyggnad i Fyrås brinner. Några rådiga ynglingar tillkallar hjälp, och tack vare brandkårens snabba ingripande lyckas man hindra eldens spridning till intilliggande byggnader, bl.a. en affärsfastighet och Fyrås föreningshus, som båda voro starkt hotade.

 

20 maj 1958. Hammerdals kör- och musiksällskap. förstärkt med solister, har konsert i Medborgarhuset med kantor Knut Windén som ledare. Ur programmet kan bl.a. nämnas, att Lars Bertil Fresk spelar solot i Komm Zigan ur Kalmans operett Maritza.

 

6 juli 1958. 

200 års jubileum

Kom ihåg 250 års jubileet i år. 14-19 juli 2008.

 

 

22 juli 1958. I Gisselås har Lars Erik Nilsson startat tillverkning av svetsaggregat av ny typ, som ej väger mer än 20 kg. Tillverkningen synes lovande.

 

15-18 augusti 1958. Trots ogynnsamt väder räknas flera hundra besökare in, när det är premiär på marknaden i Hammerdal. Varor av alla slag finns att köpa. Hammerdalsprodukter är väl representerade. Hembygdsföreningens loppmarknad inbringade 700 kr. Nöjesanordningarna voro likaså väl representerade.

 

24 augusti 1958.     

200 års jubileum

 

 

03 oktober 1958. Länglingen - en by med gamla anor - får snart elektrisk kraft. Den kända Rånäsgården på 6.000 tunnland, köptes för 200 år sedan för 70 kronor.

 

03 oktober 1958. Mässingsmusikinstrumentkår bildas i Sikås med Pelle Stjärnström som ordförande.

 

07 oktober 1958. Bland elever vid Hållands Folkhögskolas 20:e vinterkurs märkas bl.a. Mona Frestadius, Kerttu Jaakola, Siri Larsson, Morgan Jonsson och Greta Larsson från Hammerdal.

 

14 oktober 1958. Avslutningen på Rösta lanthushållsskolas sommarkurs. Elever från Hammerdal ha varit: Yvonne Eriksson, Katarina Lyrén, Karin Mattsson och Elsy Paulsson. 

 

29 oktober 1958. En hotande brand i Yxskaftkälen uppstod på tisdagseftermiddagen i Hammerdals Konsums filial. Föreståndaren  upptäckte branden och lyckades kväva den, trots att elden rasade vilt.

 

04 november 1958. Ett nytt lokstall har på kort tid växt upp, då en byggnad, uppförd i plåt, 80 meter lång, rymmande sex lok, har tagits i bruk.

 

07 november 1958. Skolorkestern i Hammerdal har nu blivit Club Silvermoon. Klubben drivs i Medborgarhusets regi och har till uppgift att bjuda på en trevlig underhållning och verka stimulerande.

 

16 november 1958. Tidigt på morgonen härjas Edvin Anderssons slakteri i Sikås av eld. Hammerdals brankår larmas och får överta eftersläckningen.

 

24 november 1958. Grenåskälen får el-lyse och är den första av fyra skogsbyar inom socknen, som får el-kraft.

 

27 november 1958. Prästkragarna blommar i Sikås, och fru Brita Larson i Amerika, Sikås, har plockat både prästkragar och smörblommor.

 

12 december 1958. Hammerdals Lucia blev 18-åriga Birgitta Simryd, som arbetar på Medborhusets konditori.

 

23 december 1958. Nu har Tannsjön fått det efterlängtade el-lyset. Glädjen stod högt i tak i alla stugorna, när strömmen släpptes på.   

 

 

1959

06 januari 1959. Två trafikolyckor inträffade under trettondagshelgen i Hammerdal. På trettondagsafton kolliderar i Böle en personbil med en flaggstång. På söndagseftermiddagen inträffade trafikolycka nr två, denna gång i Mo, så två personbilar törnar samman.

 

12 januari 1959. Ett kabelbrott på el-ledningen lägger halva Hammerdals samhälle i mörker under lördagsnatten.

 

13 januari 1959. I dag är snötäckets tjocklek i Hallviken 72 cm. Det påstås, att Jämtlands län är snörikast i landet hittils.

 

15 januari 1959. En våldsam eldsvåda ödelägger på ett par timmar en villa tillhörig banarbetaren Oskar Stigh i Sikås. Branden vållades av en 4-årig pojke som lekte med tändstickor i en garderob.

 

17 januari 1959. En kollision mellan älg och rälsbusståg inträffar i tekten av Jämtl. Sikås. Trots att kollisionen var mycket kraftig, fortsatte älgen från platsen.

 

20 januari 1959. Rekordkallt har det varit i natt med 42 minusgrader i Bölestrand och Hallviken.

 

24 januari 1959. En älg påkördes och dödades av rälsbuss på fredagskvällen mellan Björvallen och Sikås. Detta är sjätte älgen hitills i år inom Hammerdal, som dödats i samband med liknande kollisioner.

 

20 februari 1959. Hammerdalspolisen får meddelande, att man funnit två döda älgar vid Fyrån. Älgarna hade halkat på den hala isen och därvid skadats till döds.

 

20 februari 1959. Trätornet i hoppbacken i Ede störtar omkull i den hårda blåsten.

 

26 februari 1959. En trafikolycka inträffade i måndags i Edefors efter Skyttmovägen., varvid två lastbilar möts i en skarp kurva och skadas kraftigt. Inga personskador uppstod.

 

26 februari 1959. Som förare av minhundar i kontigenten till Gaza, har bland fyra andra antagits Bo Stigh från Sikås, med för sin för uppgiften skolade hund.

 

28 februari 1959. I går kväll tände Sörviksborna för sista gången sina fotogenlampor. Nu idag kommer el-lyset. En bybo tyckte, att de ej kunde gå och lägga sig, för lyset var så fint. Nitton åbor finns i byn, vilken är inbäddad i milsvida skogar. 1942 fick byn väg.

 

07 mars 1959. Smedja i Gåxsjö ödelades av eld. Den tillhörde hemmansägaren Anders Persson i Vallnäset. Värdet av det brunna uppskattas till 20.000 kr.

 

04 april 1959. Blåsippor plockas i Vikberget, Fyrås.

 

06 april 1959. Den ihållande värmen har lockat de första stararna till Gåxsjö.

 

30 april 1959. Sunnanflokälen får el-lyse. En av de äldsta innevånarna i trakten berättar, att 1927 var det en meter snö och han körde timmer i skogen till i början av juni månad.

 

04 maj 1959. Timmerbröten i Lillån i Sikås avklaras. 70.000 timmer kom i drift, då en bom genombröts av det kraftiga regnflödet och vårflödet. Sju - åtta man har varit i arbete med spel och vinschar. En del skador på pålningar och bommar har det blivit, då vattnet steg över de gamla slåtterängarna, som kantar ån.

 

06 maj 1959. Hammerdalssjön går upp.

 

09 maj 1959. I Sikås samlades man häromdagen till en sk. "kundträff" eller informationsafton, där 180 personer informerades om varudistribution inom Nordsvenska Köpmanna AB av disponent Göte From, Östersund. Dessutom demondtrerades olika typer av el-hushållsapparater, radioapparater och en TV-apparat.

 

09 maj 1959. Den explosionsartade vårfloden har tagit hårt på landsvägarna inom Hammerdal. Hammerdalssjön har de senaste dagarna stigit oroväckande, vilket har resulterat i ett flertal översvämningar, så att tex. festplatsen i Hammerdal kom under vatten. Vattnet steg 40 cm över den normala vårfloden.

 

13 maj 1959. De första svalorna har kommit, men få flugsnappare synes.

 

14 maj 1959. Årets första friluftsdopp i Svartvikens vatten i Hammerdal.

 

16 maj 1959. Potatis sättes i jorden bla. i Nyland.

 

16 maj 1959. För första gången i år ses kreaturen släppas ut på beten.

 

21 maj 1959. Lars Göran Norrman, 8 år, blev mirakelräddad när han i full fart cyklade över vid en obevakad övergång, varvid en rälsbuss träffade cykelns bakhjul, som trasades sönder. Men pojken undkom så gott som oskadd.

 

06 juni 1959. Sikås musikcirkel har avslutningsspelat i Ordenshuset. Det är med glädje man kan notera de framsteg, som göras från år till år.

 

05 augusti 1959. Sikås Hembygdspark får allt fler besökare. Under flera år har den fört en mera blygsam tillvaro, men har under den gångna sommaren blomstrat upp på ett glädjande sätt. Den vackra fornstugan är nu i det närmaste färdigställd. Förening är skuldfri.

 

13 augusti 1959. Kvällen är varm med 17 grader kl 22. Fastän dagarna är mycket heta, är nätterna ofta svala.

 

15 augusti 1959. Hembygdens dag firas i Hammerdal med bla. auktion i Kusdalen, där Jöns Erik Fresker sköter klubban och nyblivna hammerdalsbon Sara Lidman har uppläsning. Jämthistorier berättar fru Signe Tuveland, dessutom medverkar flera personer med musik.

 

20 augusti 1959. Det rapporteras att årets Joelmässa har slagit all rekord beträffande publik och inkomst. Vädret var strålande, och det bjöds på ett skiftande program. Till Miss Jämtland valdes Kerstin Jonsson, Hammerdal.

 

21 augusti 1959. Förre lantbrukaren Alfred Jonsson, Yxskaftkälen, omkommer genom att han blir påkörd. då han på moped kommer in på landsvägen.

 

22 augusti 1959. Författarinnan Sara Lidmans stuga på Kajsaberget i Håxås invigdes med taklagsfest. Utom de som hjälpt till med bygget och deras damer fanns konstnärerna  och grannarna Berta Hansson och Birgit Ståhl-Nyberg med make Henrik Nyberg med i sällskapet.

 

25 augusti 1959. En av de strörsta fiskar, som någonsin fångats i Hammerdal lyckades Bernice Sundström och Elsa Paulsson från Sollefteå dra upp i Hammerdalssjön. Gäddan var 124 cm lång och vägde nära 10 kg.

 

29 augusti 1959. Hallviken får automattelefon från den 1 september, då Hallviksborna kan ringa "lokalt" inom ett större område än Hallands län.

 

31 augusti 1959. De senaste fyra månaderna har varit den varmaste och torraste perioden i mannaminne, vilket åstadkommit små skördar men istället med bästa kvalitet. Kornmjöl var lika vitt som vetemjöl.

 

28 september 1959. Första snön rapporteras från Lorås med ett snötäcke av 3 tum, och låga temperaturer på flera ställen tillkännages.

 

30 september 1959.        

30 september 1959                                              

 

02 oktober 1959. Två bilar har i natt stulits inom Hammerdal, en i Görvikssjön och en i Hammerdal. Dessutom har försök gjorts att stjäla en låst bil vid Görvikskvarn.

 

08 oktober 1959. Sommarens ihållande torka har gjort, att brunnarna sinar bl.a. i Gåxsjö. Om torkan fortsätter, blir läget kritiskt för djurägarna. De högst belägna byarna har det svårast.

 

19 oktober 1959. En våldsam dikeskörning har i kväll inträffat vid bron över Öjån i Grenås, då en taxibil från Gäddede på väg mot Östersund kom i sladdning på en vägsträcka med nylagt grus. En passagerare skadas svårt och måste föras till lasarettet i Östersund.

 

21 oktober 1959.     

21 oktober 1959

 

06 november 1959. Hammerdalssjön isbelägges vid 11 minusgrader.

 

11 november 1959. Dagens temperatur är 6 plusgrader. Hammerdalssjön blir isfri igen.

 

16 november 1959. Hammerdalssjön lägger sig på nytt vid 11 minusgrader.

 

18 november 1959. Gåxsjön isbelägges helt.

 

13 december 1959.       

13 december 1959       

 

13 december 1959. Luciafirandet i Sikås sker under sedvanliga former, då årets Lucia, Ingrid Hargemark, genom lottdragning utses, och luciasmycket överlämnas av Elias Jönsson. På kvällen åkte Lucia med tärnor i kortege genom byn. Festens behållning var 600 kr.

 

13 december 1959.

13 december 1959 lucia