bulletinen

 

Uppdateringar   Startsidan   Innehållssidan   Gruppfoton

 

Skolfoton från 1960/1970 talen.

 

Jag har använt mig av namn före namnbyten eller giftermål.

 

skolfoto 1965

Skolfoto från 1965.

Översta raden från vänster: Björn Lundin, Lennart Faxbrink, Jan-Olov Lundov, Ingrid Carlsson, Ingegärd Bodevärn,

Bengt Andersson, Lars Persson, Bo Wik.

Nedre raden: Britt-Marie Eriksson, Märit Hemmingsson, Stefan Kallin, Elisabet Bogg, Örjan Österud, Ivan Johansson,

Tommy Strömsén.

Fröken Anhild Ericsson längst bak.

       

    

höst 1969

Höstterminen 1969

Stående från vänster: Olov Andersson, Karina Karlsson, Gun-Mari Nilsson, Susanne Lindberg, Ingrid Mårtensson, Eva Mårtensson, Tommy Jonsson, Mikael Wåhlberg

Knäsittande: Mikael Eriksson, Bo Andersson, Klas Martin Sandqvist, Lars Strid

Fröken Anhild Ericsson längst bak 

 

läsåret 1970-1971

Läsåret 1970-1971

Bakre raden: Tommy Jonsson, Lars Strid, Olov Andersson, Bo Andersson, Ingrid Mårtensson, Gun-Marie Nilsson, ?, Doris Karlsson

Främre raden: Klas Martin Sandqvist, Mikael Wåhlberg, Ulf Strömsén, Mikael Eriksson, Lars-Åke Mårtensson, Lars Fresker

Längst bak fröken Anhild Ericsson    

  

hösten 1971

Hösten 1971 (födda 1962, 1963, 1964)

Övre raden från vänster: Lars Fresker, Lars Åke Mårtensson, fröken Anhild Ericsson, Ulf Strömsén, Per Åke Sandqvist

Sittande: Doris Karlsson, Carina Vallander, Britt Inger Kallin, Maria Andersson, Annika Andersson

 

födda 1965

Läsåret 1972 eller 1973 (födda 1965, 1966, 1967)

Längst bak från vänster: Anders Stenqvist, Ingela Sandqvist, fröken Anhild Ericsson, Barbro Andersson, Per Håkan Lundov

Främre raden: Ylva Carlsson, Janne Andersson, Susanne (Elisabet ) Olsson, Crister Tjärnberg

 

läsåret 1974-1975

Läsåret 1974-1975

Från vänster: Fröken Anhild Ericsson, Ingela Sandqvist, Per-Håkan L, Jan-Ola Andersson, Barbro Andersson, Anders Stenqvist, Ylva Karlsson

          

 

 

Bild 1 Läsåret 1975-1976

läsåret 1975-1976

Läsåret 1975/1976 (födda 1967, 1968)

Stående från vänster: Jan Olov Andersson, Susanne Olsson, Ylva Carlsson, Ingela Sandqvist, Anders Stenqvist, Christer Tjärnberg,

fröken Anhild Ericsson

Längst fram: Robert Jonsson, Kent Höglund, Mikael Eriksson

 

skolfoto 1975-1976

Bild 2 Läsåret 1975-1976

 

 

 

hösten 1976

Höstterminen 1976 (födda 1967, 1968, 1969)

Översta raden: Göran Andersson, Jan Olov Andersson, Mikael Andersson, Ylva Carlsson, Anders Stenqvist, Ingela Sandqvist

Längst ner: Kent Höglund, Robert Jonsson, Erik Holmqvist, Marie Jonsson, Göran Eriksson

Längst bak: Fröken Anhild Ericsson

 

läsåret 1977-1978

Läsåret 1977/1978 (födda 1968, 1969, 1970) 

Längst upp från vänster och ner: Fröken Anhild Ericsson, Göran Andersson, Kent Höglund, Erik Holmqvist (Kölegård), Anders Stenqvist, Juhanni Säteri, Mikael Andersson, Robert Jonsson, Helena Hamvall, Lena Stjernström, Anders Holmqvist, Susanne Jonsson 

 

läsåret 1979-1980

Läsåret 1979/1980 (födda 1970, 1971, 1972)

Överst från vänster: Lena Stjernström, Per Åke Tallryd, Helena Hamvall, Anders Holmqvist, Stina Hamvall

I mitten: Vanja Jonsson, Elisabet Olsson, fröken Anhild Ericsson, Helen Olsson, Marie Jonsson

Längst fram: Martin Jakobsson, Marie Louise Andersson, Hans Andersson (Ringberth)