bulletinen

 

Uppdateringar   Startsidan   Innehållssidan   Gruppfoton

 

Bilder av barn födda under 1940 talet

 

1956

Bild från 1956

Övre raden:

Lärarinna Gerda Reinklou, Börje Johansson, Tapio Virmaja, Johanni Martinni, Nils Henriksson, Bengt Håff, Gunnar Roos, Benny Brovinger

Mellersta raden:

Gunvor Granlund (Ramsell), Ann Sofi Schultz, Margaret Kjärrman, Evy Wass, Ulla Jonsson, Birgitta Tjärnberg (Morin)

Nedersta raden:

Leija, Mary Sundin, Pia Pettersson, Anna Nilsson, Ann Sofie Henriksson (Anna Sofia Persdotter)

 

kurt 4  

Bilden från mitten av 1950-talet (inget årtal angivet). Bilden inskickad av Kurt Morin.

Främsta raden från vänster:

Lennart Ringberth, Sven Lindberg, Kurt Morin, Per Jonas Wik, Birgitta Persson, Sirpa Wirmaja

Andra raden från vänster:

Ingbritt Sundin, Ingegerd Oskarsson, Rut Fresker, Yvonne Nilsson

Tredje raden från vänster:

Bertil Hargemark, Gun-Marie Modin, Alice Nilsson, Tommy Limby

Fjärde raden från vänster:

Margit Ringbert, Britt-Marie Wass, Margaretha Jonsson

Längst upp:

Roger Höglund, Åke Johansson och fröken Anhild Ericsson          

   

   

1957

Läsåret 1957-1958

Översta raden från vänster:

Nils Henriksson, Ann Sofi (Annsi) Schultz, Ulla Britt Tallryd, Evy Wass, Fröken Anhild Eriksson, Margareta Kjärrman,

Birgitta Morin (Persson), Harriet Pettersson

Mitten:

Bengt Håff, Gunnar Roos, Kjell Sundin, Mary Sundin, Johanni Martinni

Nedersta raden:

Börje Johansson, Karl Göran Norrman, Torbjörn Persson, Ann Sofie Henriksson (Anna Sofia Persdotter), Gunvor Granlund (Ramsell), Kristina Fresker, Pia Pettersson, Leija, Anna Nilsson, Valle Nilsson, Birgitta Tjärnberg (Morin), Karin Carlsson

 

1958

Bild från 1958

Stående från vänster:

Harriet Jonsson, Evy Wass, Karl Göran Norrman, Gunnar Roos, Bengt Håff, Börje Johansson, Torbjörn Persson,

Kjell Sundin, Nils Henriksson, Gunnar Kjärrman, Ann Sofie Henriksson (Anna Sofia Persdotter)

Nedersta raden:

Ulla Jonsson, Pia Pettersson, Kristina Fresker, Gunvor Granlund (Ramsell), Ulla Britt Tallryd, Ann Sofi (Annsi) Schultz,

Karin Carlsson, Birgitta Morin (Persson), Birgitta Tjärnberg (Morin)

Längst bak: Fröken Anhild Ericsson

 

kurt 3

Bild från 1958 (Bilden inskickad av Kurt Morin)

Stående från vänster:

Margit Ringbert (Andersson), Göran Kärrman, Kurt Morin, Stig-Erik Lif, Roger Höglund,

Bertil Hargemark, Sven Lindberg, Per Jonas Wik, Sten Andersson, Sven Ringbert, Ingegärd Oskarsson,

Ingbritt Sundin, Sigbritt Fridolfsson 

Främre raden från vänster:

Elisabeth Holmqvist, Birgitta Persson, Alice Nilsson, Margareta Jonsson (Karlsson),

Rut Fresker, Britt-Marie Hvass, Yvonne Nilsson, Gun-Marie Modin, Birgitta Göransson (Klackengård),

Karin Mårtensson

Längst bak: Lärarna Jonas Mårtensson och Jenny Mårtensson         

        

 

1958

Bilden tillhör Anhild Ericsson

Pojkarna längst upp är Sven Olof Lundin, Rolf Larsson, Roger Höglund, Sten Persson, Per Erik Tallryd

I främre raden ser du bland annat....Jan Olov Lundow, Gun Marie Modin, Ing Britt Sundin, Gullmar Morin, Lillan Oscarsson, Yvonne Nilsson, Else Marie Henriksson, Herman Holmqvist, Helge Ingman, Sven Lindberg. Längst till höger ser du Per Jonas Wik och Raymond Persson.

I bakre raden är bland andra Knut Berg och Ragnar Fange.

 

1959

Bild från 1959

Övre raden:

Ann Sofi Schultz, Birgitta Tjärnberg (Morin), Anna P, Ulla Britt Tallryd, Pia Pettersson, Margareta K,

Karin Carlsson, Evy Wass, Ulla Jonsson, Birgitta Morin (Persson), Kristina Fresker

Främre raden:

Ann Sofie Henriksson (Anna Sofia Persdotter), Valter Nilsson, Torbjörn Persson, Johanni, Kjell Sundin, Bengt Håff,

Gunnar Roos, Nils Henriksson, Börje Johansson 

Längst bak: Magister Jonas Mårtensson

 

kurt 6  

Bild från 1959

Främre raden från vänster:

Per Jonas Wik, Bertil Hargemark, Leif Jonsson, Sven Lindberg, Lennart Ringbert, Kurt Morin, Sten Andersson,

Gun-Marie Modin, Göran Kärrman

Bakre raden från vänster:

Elisabeth Holmqvist, Karin Mårtensson, Yvonne Nilsson, Ingbritt Sundin, Britt-Marie Wass, Rut Fresker, Alice Nilsson, Margareta Jonsson, Margit Ringbert, Birgitta Persson, Sven Ringbert, Birgitta Göransson

Längst bak lärare Bernt Larsson

Bilden tillhör Kurt Morin          

  

kurt 5     

Bild från 1959 eller 1960 (inskickat av Kurt Morin)

Längst bak från vänster:

Lärare Gunnar Owén, Margareta Berglin, Britt-Marie Wass, Rut Fresker, Monika Wallander,

Ingbritt Sundin, Alice Nilsson, Margit Ringbert, Margareta Jonsson, Monika Berglin, Gun-Marie Modin, Ingrid Henriksson,

Yvonne Nilsson

Främre raden från vänster:

Lennart Ringbert, Karl Paulsson, Ingvar Larsson, Börje Nilsson (Håff), Herman Holmqvist, Sven Olov Lundin,

Kurt Morin, Sven Lindberg, Bertil Hargemark, Per Jonas Wik, Leif Jonsson, Knut Berg    

    

12

Årtalet är inte angivet

Bakre raden från vänster:

Sven Ringbert, Stig Erik Lif, Sten Andersson, Kjell Sundin, Göran Kjärrman

Fämre raden:

Elisabeth Holmqvist, Karin Mårtensson, Sirpa, Dorthy Brovinger, Birgitta Persson, Harriet Petterson, Birgitta Göransson (Klackengård)

Längst upp: Fröken Anna-Lisa Magnusson

 

11

Årtal inte angivet

Från vänster:

Elisabeth Holmqvist, Kjell Sundin, Birgitta Göransson (Klackengård), Dorthy Brovinger, Nils Henriksson, Sven Ringbert,

Stig Erik Lif, Birgitta Persson (Gittan Sme), Sten Andersson, Karin Mårtensson, Göran Kjärrman

Längst bak: Fröken Laura Persson

 

kurt 2

Årtal inte angivet

Från överst vänster och neråt:

Margit Ringbert (Andersson), Ing Britt Sundin, Gun Marie Modin, Ingeborg (Lillan) Oskarsson, Rut Fresker, Britt Marie Wass, Yvonne Nilsson, Margareta Jonsson (Karlsson), Alice Nilsson, Bertil Hargemark, Kurt Morin, Lennart Ringbert, Sven Lindberg, Per Jonas Wik

 

läsåret 1953-1954

Barn födda 1945......Läsåret 1953/1954

Överst från vänster:

Gullmar Morin (född 1943), Per Erik Tallryd, Rolf Larsson, Eva Lundstedt ?, fröken Anhild Ericsson, Elsie Marie Henriksson, Ulla Roos, Doris Fridolfsson, Önnerdahl ?, Raymond Persson, Ragnar Fange

Längst ner:

Mats Morin, Helge Ingman, Sten Persson

 

01

Årgång 1942/1943

Övre raden från vänster:

Gun Edvardsson, Astrid Jonsson, Ingrid Hargemark, Siv Larsson (Lydén), Harriet Sundin, Karin Lindberg, Kerstin Hargemark, Gullis Falkelind, Gully Lundin, Gunhild Fange, Ragnvi Lundkvist, Laila Oskarsson, Inger Wik, Anita Svensson

Främre raden från vänster:

Jan Anders Mårtensson, Bengt Holmqvist, Gunnar Linnarsson, Lars Bertil Fresk, Rolf Eriksson, Sören Mårtensson, Bengt Göran Jarefors, Erland Paulsson, Leif Sundin, Stig Forsberg

Längst bak: Fröken Laura Persson

 

02

Årgång: 1943/1944  Bilden tagen 1957

Övre raden från vänster:

?, Forsberg, Gunhild Fange, Margareta Abrahamsson, Ragnvi Lundkvist, Kerstin Hargemark, Birgitta Modin, ?, Elna Nilsson, Laila Oskarsson, Inger Wik, Gun Edvardsson, ?, Gully Lundin

Främre raden:

Bengt Holmqvist, Leif Sundin, Gullmar Morin, Sören Mårtensson, Stig Forsberg, Rolf Eriksson, Erland Paulsson, ?, Conny Jonsson, Erik Blomqvist, Åke Abrahamsson, Bengt Göran Jarefors, Jan Anders Mårtensson

Längst bak: Föken Anhild Ericsson

 

 

21

Årgång 1943/1944

Övre raden från vänster:

Fröken Elsie Mårtensson, Bengt Göran Jarefors, Birgitta Modin, Inger Wik, Åsa Lundstedt, Gully Lundin, Gunhild Fange, (?)

Näst översta raden:

Åke Abrahamsson, Erik Blomqvist, Sören Mårtensson, Erland Paulsson, Bengt Homqvist, Stig Forsberg

Andra raden nerifrån:

Laila Oskarsson, Harriet Lif, Margareta Abrahamsson, Gun Edvardsson, Anita Svensson, Kerstin Hargemark, Ragnvi Lundkvist

Nederst:

Jan Anders Mårtensson, Arne Eliasson, Conny Jonsson, Tord Olausson, Leif Sundin

 

03

Årgång 1942/1943

Överst:

Bengt Göran Jarefors, Jan Anders Mårtensson. Arne Eliasson, Gully Lundin, Åsa Lundstedt, Ingrid Hargemark,

Bengt Holmqvist, Sören Mårtensson, Lars Bertil Fresk

Mellertsa raden:

Gunhild Fange, Kerstin Hargemark, Ragnvi Lundkvist, Karin Lindberg, Inger Wik, Gun Edvardsson, Gullis Falkelind,

Astrid Jonsson, Siv Larsson (Lydén), Laila Oskarsson

Längst ner:

Reidar Eriksson, Stig Forsberg, Leif Sundin, Erland Paulsson, Erling Ingman

Bakom alla står fröken Elsie Mårtensson med en liten kattunge i handen

 

20

Årgång 1943/1944   Bilden tagen 1956

Längst bak från vänster:

Anna Britta Berg, Harriet Lif, Laila Oskarsson, Margareta Abrahamsson, Gunhild Fange, Inger Wik, Åsa Lundstedt,

Gully Lundin, Anita Svensson, Gun Edvardsson, Kerstin Hargemark, Pirjo Virmaja, Birgitta Modin

Längst fram:

Elna Nilsson, Bengt Holmqvist. Sören Mårtensson, Bengt Göran Jarefors, Erik Blomqvist, Conny Jonsson, Åke Abrahamsson, Erland Paulsson, Jan Anders Mårtensson

Längst bak: Magister Birger Edholm

 

04

Årgång 1943 från Sikås och Hallviken

Övre raden:

Bengt Holmqvist, Sören Mårtensson, Jan Sundqvist, Leif Sundin, Leif Lundin, Magister Jonas Mårtensson, Erland Paulsson, Set, Ragnar Stolt, John Assar Persson

Nedre raden:

Gully Lundin, Ingeborg Strömsén, Inger Israelsson, Gun Borghag, ?, Anita Svensson, Gun Edvardsson, Anna Britt Berg, ?

 

bild 1 red

Årgångar 1941-1943. Bilden tagen 1949.

Stående från vänster:

Lennart Jönsson, Sören Lundin, Björn Önnerdahl, Bo Holmkvist, Urban Berg, Lars-Bertil Larsson (Fresk),

Sune Hargemark, Jan-Anders Mårtensson, fröken Laura Persson

Sittande från vänster:

Inger Andersson, Harriet Sundin, Berit Jarnerstig, Gullan Byvåg, Ingrid Hargemark, Anita Stigh, Karin Lindberg, Siv Larsson, Gullis Falkelind.

Siv Lydén (Larsson) skickade bilden. Tack Siv.

 

bild 5 red               

Årgångar 1941 och 1942. Klass 3-4. Bilden tagen 1951

Stående från vänster:

Ragna Persson, Gullan Byvåg, Britt Andersson, Kerstin Nordin, Inger Andersson, Siv Larsson, 

Gullis Falkelind, Ingrid Hargemark, Harriet Sundin, Karin Lindberg

Sittande från vänster:

Björn Önnerdahl, Sören Lundin, Kjell Forsberg, Lars-Bertil Larsson (Fresk)

Siv Lydén (Larsson) skickade bilden. Tack Siv.

 

bild 2 red

Årgångar 1941 och 1942. Klass 7. Bilden tagen 1956.

Stående från vänster:

Erling Ingman, Gullis Falkelind, Iris Lindström, Astrid Jonsson, Gullan Byvåg, Inger ?,

Ann-Marie Olofsson, magister Jonas Mårtensson

Sittande från vänster:

Ove Forsbom, Gunnar Signal, Ove Fredriksson, Ragnar Stolt, Ingrid Hargemark, Siv Larsson

Siv Lydén (Larsson) skickade bilden. Tack Siv.                    

 

10

Årgångar 1940, 1941, 1942

Från vänster uppifrån:

Lärare Jonas Mårtensson, Sune Hargemark, Lars Erik Eriksson, Sven, Kurt Fridolfsson, Erling Ingman, Morgan Jonsson, Ulf Tjärnberg, Bertil Larsson, Kjell Forsberg, Egon Jönsson, Lars Bertil Fresk, Sören Lundin, Bo Holmqvist, Östen Mårtensson, Björn Önnerdahl

Sittande från vänster:

Karin Lindberg, Siv Larsson (Lydén), Ingrid Hargemark, Inger Andersson, Gudrun Sundin, Anita Stigh, Gullis Falkelind, Doris Jönsson, Astrid Jonsson, Britt Andersson, Toumike Virmaja, Gullan Byvåg

 

07

Årgångar 1940/1941

Bakre raden från vänster:

Bo Holmqvist, Sören Lundin, Björn Önnerdahl, Sune Hargemark, Lars Martin Mårtensson, Bertil Larsson, Östen Mårtensson, Lars Erik Eriksson, Kurt Fridolfsson

Främre raden:

Kjell Forsberg, Margareta Linnarsson, Anita Stigh, Gullan Byvåg, Doris Jönsson, Britt Andersson, ?, Ulf Tjärnberg

 

09

Årgång 1940/1941

Bakre raden från vänster:

Östen Mårtensson, Lars Martin Mårtensson, Sune Hargemark, Bertil Larsson, Kurt Fridolfsson, Lars Erik Eriksson, Bo Holmqvist, Morgan Jonsson, Fröken Laura Persson

Mellersta raden:

Sören Lundin, ?, Urban Berg, Björn Önnerdahl

Främre raden:

Berit Janerstig, Margareta Linnarsson, Doris Jönsson, Anita Stigh, Inger Andersson, Britt Andersson, Gullan Byvåg, Harriet Svensson

 

06

Årgångar 1939/1940....Bilden tagen 1949

Övre raden från vänster:

Lars Erik Eriksson, Kurt Fridolfsson, Östen Mårtensson, Morgan Jonsson, Bertil Larsson, Lars Martin Mårtensson, Lars Johan Blomqvist, Bengt Åke Önnerdahl, Bo Stigh, Bert Jönsson, Sandfred Lindberg, Kjell ?

Främre raden:

Elsy Paulsson, Margareta Linnarsson, Åsa Nygaard, Birgitta Jonsson, Solveig Bogg, Lilian Larsson (Fresk), Doris Jönsson, Birgit Edler