bulletinen

 

Uppdateringar   Startsidan   Innehållssidan   Sikås By

 

 

Mejeriet i Sikås

 

Blandade bilder & notiser från mejeriet i Sikås 

 

03 2010 års mejeri

2010 års mejeri i Sikås.......(8/7 2010)

 

 

 

 

Bilder och text hämtade från

JMF:s jubileumsbok.....25 år 1964

 

mejeriet

Mejeriet i Sikås, som en gång var det näst största mejeriet i Jämtland.

På den tiden Jämtlands Läns Mejeri Förening.

 

mejeriet 02

Mjölkinvägning på Sikås Mejeri

 

 

ostlagret

Ostlagret i Sikås var välfyllt med Herrgårdsost av den bästa kvalitet.

Mejerist Martin Åsemar kollar det hela.

 

 

 

karta 01

1938 ( året före JMF:s tillkomst) skedde mjölkinvägning vid 35 mejerier och mjölkmagasin i Jämtlands län.

Den sammanlagda mjölkmängden uppgick till 25 miljoner kilo.

På kartan är samtliga invägningsställen markerade.

Siffrorna anger i miljoner kilo i avrundade tal. 

 

 

karta 02

1963 hade antalet mejerier nedbringats till 10, varav Ströms mejeri nedlades under året.

Kartan visar var de dåvarande driftsplatserna var belägna. Invägningen under året

uppgick till 67,5 miljoner kilo mjölk och fördelningen framgår av kartan.

Uppgiften för Ström avser fem månaders invägning.

 

 

Litet historik om mejerier i Hammerdal:

 

Mejeri anlades i Sikås 1870. Det upphörde 1876. Ny start skedde 1927 med konsumentkooperativ förankring.

Mejeri byggdes 1929 i JMF:s regi.  (Bild se nedan)

 

I Grenåskälen byggdes mejeri 1871, som drevs till omkring 1876.

 

I Hammerdal skedde första mejeristarten 1895, men upphörde 1899.

Den senare starten blev mera lyckad och Hammerdalsmejeriet drevs till 1951.

 

I Hallviken skedde mejeribygge 1913, vilket upphörde efter några år.

Ny verksamhet började i Gisselås 1927, som drevs till 1940.

 

 

 

 

Notiser och klipp

 

sida 25 1966 karl iwar

Teckning av Karl-Iwar från 1966. Almas klippböcker

 

 

sida 17 25-10 1945

Från Almas Klippböcker

 

 

tidningsklipp 01

Tidningsurklipp med okänt datum

 

tidningsklipp 02

Tidningsurklipp som saknar datum och årtal

 

 

01 februari 1951. Sikås mejeri sätter igång på nytt efter en genomgripande modernisering och reparation,

och mottager för närvarande 35.000 kg mjölk och bereder 5.000 kg ost och messmör per dag.

 

11 juni 1951. Sikås mejeri erhåller 50.000 kr. av regeringsanslag för produktionsfrämjande åtgärder

beträffande jordbruket i Norrland. 

 

04 september 1953. Regeringen beviljar ytterligare statsbidrag med 30.000 kr. till mejeriet i Sikås.

 

 

mejeriet 01

Tidningsurklipp från 1974

 

mejeriet 02

Tidningsurklipp från 1974

 

 

19 november 1974.      

19 november 1974 mejeriet

 

 

Hammerdalskrönikan 01 juni 1979. NNP-informationsmöte i Sikås. Skall Sikås mejeri läggas ned?

NNP är inget aktiebolag utan en medlemsförening. Kritiska bonderöster mot NNP:s ledning framfördes vid mötet.

 

Hammerdalskrönikan 31 juli 1980.      

31 juli 1980 mejeriet

 

 

Hammerdalskrönikan 08 oktober 1980. Den sista invägningen av mjölk vid Sikås mejeri sker idag, därefter går mjölken direkt till mejeriet i Östersund. Den 50-åriga epoken vid Sikås mejeri är därmed till ända.

sida 21 9-10 1980 sista mjölken

Från Almas klippböcker

 

 

Hammerdalskrönikan 29 januari 1981. Sikåsborna bildar kommitté för att undersöka möjligheten att övertaga

Sikås mejeri till ett rimligt pris och göra om det till ett hantverkshus.

 

 

 

 

Andra bilder från mejeriet

 

22 invigningen av sikås kooperativa mejeri 1930

Bilden från Sikåsboken. Invigningen av Sikås Kooperativa mejeri 1930.

 

sikås kooperativa mejeri

Sikås Kooperativa mejeri 1930-talet. Vykortet tillhör Berndt Mårtengården

 

mejeriet 1984

Mejeriet 1984. Skorstenen revs 1985. Bilden tillhör Berndt Mårtengården

 

stig gabrielsson 1978

1978. Tusentals herrgårdsostar i lager på Sikås mejeri och produktionen fortsätter tillsvidare.

Ostmästare Stig Gabrielsson kan det här med osttillverkning. Foto: H. Wålberg

Bilden är hämtad från Hammerdalskrönikan.