bulletinen

 

Uppdateringar   Startsidan   Innehållssidan   Sikås By    

 

Blomkvists bilder   Rolf Perssons bilder    Tommy Strömséns bilder    

 

Blandade äldre bilder från/om Sikås

 

Alla är välkomna att delta med foton. 

   

Stort TACK tll Marie Stensby, som låter mig använda bilder från hennes bok

SIKÅS - byn, gårdarna, släkterna. Tack till alla andra också som bistår med bilder.

 

 

sommarfjöset

Bild från sommarfjöset bortom Sjöbergs, där bland annat Maria Gyllenskepp mjölkade korna.

Fjöset är borta numera. Vet någon om ifall det blev ett båthus? Bilden tillhör Anton Målqvist.

 

 

 

motiv från sikås

Motiv från Sikås. Årtal okänt, kanske början på 1900-talet. Bilden tillhör Janne Jonsson

 

 

 

hugo hilton & lustiggården

Hugo Hilton med Lustiggården som bakgrund. Lägg märke till det gamla huset, som numera 

finns på Hammerdals Hembygdsgård. Bilden är från tidigt 1940-tal. Bilden tillhör Anhild Eriksson.    

 

 

orsapelles

Orsa-Pelles.

Här bodde en gång i tiden Mia Gyllenskepp & Per Bogg med barn. Tord, Yngve, Uno, Ann-Marie,

Solveig & Berit....alla då med namnet Bogg. Årtalet är okänt och huset är numera rivet.

Tack till Anton som skickade bilden

 

 

hotellen 1926

Hotell Norrland och Nya Hotellet i Sikås 1926. Tack Anton som skickade bilden.

 

 

ol persa gården 03

Ol-Persa gården. Bilden är tagen någon gång i första delen av 1900-talet.

Bilden tillhör Siv Lydén.

   

 

basar på ordenshuset 1958 01   

Basar på Ordenshuset 1958.

 

 

bygge av ingmarsgården 02

Bygge av ladugården vid Ingemarsgården. Bilden i privat ägo.

 

 

arne frisén top skolan 02

En bild från bygget av nya skolan i Sikås (Storåker skolan).

Bilden tillhör Arne Frisén, Tack Arne!

 

 

16 skolhuset från 1880-talet

Skolan från 1880, innan den revs.

Du kan se "Lodins" i bakgrunden, där familjen Sandqvist bor nu. 

Bilden från Sikåsboken

  

 

17 skolhus 1906.

Skolan från 1906. Kolla vilka härliga fönster.

De flesta som är födda i Sikås, eller har bott i byn, känner säkert igen sin gamla skola,

som numera är Sikås bylokal. Bilden från Sikåsboken

 

 

 

flygfoto sikås stationsområdet 01

Flygfoto över Sikås stationsområde

 

 

flygfoto sikås 1958

Flygfoto över Sikås 1958.  

 

 

flygfoto sikås red

Flygfoto över Sikås By från 1920-talet.

 

 

11

Flygfoto över Sikås

 

12

Flygfoto över Sikås

 

18 sikås valskvarn

Sikås Valskvarn i Västibackan. Jag minns Martin Jonsson så väl. Han var även rörmokare på äldre dar.

Bild från Sikåsboken

 

sikås valskvarn 1968. revs 1971  

Sikås Valskvarn från 1968. Kvarnen revs 1971. Bilden tillhör Berndt Mårtengården

 

 

26 sikås

Bilden är tagen av Per Nilsson, en gåva av Lars Fresk till Sikås-Bua

 

19 jämtlands sikås

Bilden är tagen av Per Nilsson, en gåva av Lars Fresk till Sikås-Bua

 

20 jämtl sikås storgatan

Bilden är tagen av Per Nilsson, en gåva av Lars Fresk till Sikås-Bua

 

21 jämtlands sikås stationen

Bilden är tagen av Per Nilsson, en gåva av Lars Fresk till Sikås-Bua

 

22 sikås strömberga

Bilden är tagen av Per Nilsson, en gåva av Lars Fresk till Sikås-Bua

 

23 västibackan 01

Bilden är tagen av Per Nilsson, en gåva av Lars Fresk till Sikås-Bua

 

24 västibackan 02

Bilden är tagen av Per Nilsson, en gåva av Lars Fresk till Sikås-Bua

 

25 hiltons

Bilden är tagen av Per Nilsson, en gåva av Lars Fresk till Sikås-Bua

 

bygget av nuvarande ica 1963

Här byggs Lantmannas lagringslokal för potatis och diverse grödor. Numera Sikås Bua. 

Bilden är från 1963 och tillhör Berndt Mårtengården.

 

bånggården

Bånggården. Bilden tillhör Ulf Tjärnberg

 

bånggården mars 1962 01

Bånggården mars 1962. Bilden tillhör Berndt Mårtengården

 

bånggården mars 1962 02

Bånggården mars 1962. Bilden tillhör Berndt Mårtengården

 

 

scannedimage

Bild från 1919 av Ola Mårsa gården. Bilden tillhör Oddleif Ness

 

29 plogsvängen 18.5.1909

Snösvängen den 18/5 1909 (före Vägverkets tid...)   

Från vänster: Sven Österud, Enok Eriksson, Anders Olofsson, Skräddar-Jonas Jonsson, Erik Persson, Mårten Olofsson,

Nils Persson, Daniel Mårtensson, Erik Håff d.ä., Erik Håff d.y. samt Nils Jönsson