Konfirmerade i Gåxsjö Kyrka på 1990-talet.

 

 

Den 2 juni 1990

1990 gåxsjö

Från vänster:

Pastorsadjunkt Tommy Lundgren, Carina Svensson, Jennie Oskarsson, Maria Lindberg (Foto: Bildbetjänten) 

 

 

 

 

Den 18 maj 1991

1991 gåxsjö

Från vänster:

EFS-pastor Leif Vestberg, Markus Svensson, Linda Olsson, Pastorsadjunkt Iván Barasevity

 

 

Pingstafton 1992

1992 gåxsjö

Stående från vänster:

Komminister Iván Barasevity, Anna Pålsson, Hampus Persson, Zandra Åberg, Kyrkoherde Tua Andersson

 

 

Den 21 maj 1994 (Konfirmation i Hammerdals Kyrka)

1994 gåxsjö

Från vänster: Rickard Ejderkrans, Annica Elvgren, Oscar Oskarsson, Jan-Åke Persson, Rolf Ragnarsson, Tua Andersson

 

   

 

De flesta bilder är från Hammerdalskrönikan.

            

  

 

Konfirmation

 

Gamla Gruppfoton

 

Uppdateringar

 

Innehållssidan

 

Startsidan