Konfirmerade i Gåxsjö Kyrka på 1970-talet.

 

Den 30 maj 1970

1970 gåxsjö

Tyvärr har namnen på konfirmanderna inte angetts i ordning:

Kent Johnar Johansson, Jonas Sören Nilsson, Erik Svante Pålsson, Harry Tängmark, Ulf Anders Göran Wikberg, Gudrun Brita Elisabet Eriksson   

 

 

Den 29 maj 1971

1971 gåxsjö

Tyvärr har namnen på konfirmanderna inte angetts i ordning:

Lars Einar Jonsson, Mats Olof Mattsson, Tord Urban Staffan Svensson, Britt Anneli Eriksson, Gerd Marie Kristina Eriksson, Lena Marie Olsson     

 

 

Den 10 juni 1972

1972 gåxsjö

Längst fram från vänster:

Leif Anders Nyberg, Tua Gidhagen, Hans Svante Tängmark

Längst bak från vänster:

Ann-Britt Magdalena Eriksson, Barbro Märta Jonsson, Åsa Margareta Strömberg       

 

 

Den 26 maj 1973

1973 gåxsjö

Tyvärr har namnen på konfirmanderna inte angetts i ordning:

Sven Bertil Backström, Olof Benny Eriksson, Olof Tommy Eriksson, Rolf Gunnar Nilsson, Doris Elisabet Hansson, Marianne Elisabet Jonsson   

 

 

Den 8 juni 1974

1974 gåxsjö

Längst bak från vänster:

Lena Ingeborg Höglund, Nils Erik Christer Eriksson, Ulf Torbjörn Svensson

Längst fram från vänster:

Lars Eric Mattsson, Tua Gidhagen, Sven Olof Ljungmark    

 

 

Den 10 maj 1975

1975 gåxsjö

Längst fram från vänster:

Kerstin Hansson, Tua Gidhagen, Tua Bardosson

Längst bak från vänster:

Kjell Tängmark, Mari Raftheim, Peter Eriksson     

 

 

Den 5 juni 1976

1976 gåxsjö

Sittande från vänster:

Anna Karin Mattsson, Olle Franzén, Tua Gidhagen, Irene Andersson

Stående från vänster:

Lars Mikael Eriksson, Torbjörn Jonsson, Tord Jonsson     

 

 

Den 29 maj 1977

1977 gåxsjö

Från vänster:

Torbjörn Olsson, Helene Engvall, Karin Höglund

I mitten:

Tua Gidhagen 

 

 

Den 13 maj 1978

1978 gåxsjö

Främre raden från vänster:

Per Jonsson, Tua Andersson, Olle Franzén, Tord Backström

Bakre raden från vänster:

Marie-Louise Larsson, Sören Bardosson, Eva Raftheim 

 

 

Den 23 juni 1979   

1979 gåxsjö   

Längst fram från vänster:

Elisabeth Bardosson, Olle Franzén, Ingeborg Stierna

Stående: Bertil Pålsson    

 

   

 

De flesta bilder är från Hammerdalskrönikan.

            

  

 

Konfirmation

 

Gamla Gruppfoton

 

Uppdateringar

 

Innehållssidan

 

Startsidan