Konfirmerade i Gåxsjö Kyrka på 1940-talet.

 

 

1940 och 1950 års konfirmander, firade jubileum 15 juli 1990

1940-1950 gåxsjö jubileum

Stående från vänster:

Torsten Sandrud, Harry Larsson, Hugo Håkansson, Berta Karlsson (Persson), Ingrid Ohlsson (Gahlin), Solvig Strömqvist (Andersson), Maj-Britt Johansson (Olsson), Folke Pålsson, Kurt Pålsson

Sittande från vänster: Hans Hansson, Ruth Nilsson (Ulander), Karin Persson, Pastorsadjunkt Tommy Lundgren, Elin Sandström (Andersson), Ingeborg Höglund (Mårtensson), Alf Andersson

(Foto: Mikael Hopstadius)         

 

 

1941 års konfirmander, firade 50-års jubileum 7 juli 1991

1941 gåxsjö jubileum

Stående från vänster:

Bruno Bäckström, Per Olger Bardosson, Mary Nilsson (Eriksson), May Eriksson, Hugo Haglund, Helfrid Ohlander (Nilsson), Naimi Nilsson (Larsson), Maria Stugendal (Persson), Karin Hansson (Nilsson)

Sittande från vänster:

Margit Blixth (Jonsdotter), Gunnel Wikström (Mårtensson), Edit Sehlin (Jonsson), Kyrkoherde Tua Andersson, Kerstin Nilsson (Andersson), Lisbeth Ohlsson (Jakobsson), Hulda Pålsson (Hemmingsson)         

 

 

1942 års konfirmander, firade 50-års jubileum 28 juni 1992

1942 gåxsjö jubileum

Stående från vänster:

Folke Vilhelmsson, Lars-Olof Olsson, Jöns Stugendal, Enar Larsson,  Olof Gösta Olofsson

Sittande från vänster: Kyrkoherde Tua Andersson, Britta Jonsson (Olofsson), Karin Morling (Andersson), Nanny Hultin (Jonsson)       

 

 

1943 års konfirmander, firade 40-års jubileum 17 juli 1983

1943 gåxsjö jubileum 02

Längst fram från vänster:

Rune Holmgren, Tore Eriksson, Bo Lidfors, Folke Persson

Mellersta raden från vänster:

Helny Marc (Olsson), Kerstin Nilsson (Eriksson), Tua Andersson, Stina Eriksson (Persson), Elsie Rhodin (Vallin), Märit Vilhelmsson (Mattsson)

Längst bak från vänster:

Gun Persson (Karlsson), Astrid Holmbom (Olofsson), Erik Pålsson, Artur Rhodin, Zakris Jonsson, Valter Olsson, Dagny Rask (Danielsson), Runa Limby (Lindgren)          

 

 

1943 års konfirmander, firade 50-års jubileum 4 juli 1993

1943 gåxsjö jubileum

Stående från vänster:

Kyrkvärd Britta Eriksson, Erik Pålsson, Tore Eriksson, Gun Persson (Karlsson), Arthur Rhodin, Bo Lidfors, Kyrkvärd Elisabeth Svensson

Sittande från vänster:

Kyrkoherde emeritus Ulf Breitenau, Karin Johansson (Stjerna), Stina Eklund (Persson), Kerstin Nilsson (Eriksson), Else Rhodin (Wallin), Märit Wilhelmsson (Mattsson)          

 

 

1944 års konfirmander, firade 40-års jubileum 15 juli 1984

1944 gåxsjö jubileum 1984

Från vänster:

Folke Andersson, Birgit Karlsson, Emil Höglund, Per Gustaf Sparrock, Bertil Eriksson, Åke Andersson, Herbert Bardosson 

 

 

1944 års konfirmander, firade 50-års jubileum 3 juli 1994

1944 gåxsjö jubileum 1994

Sittande från vänster:

Åke Andersson, Birgit Carlsson (Sjölander), Alice Johnsson (Hansson), Per Gustaf Sparrock

Stående från vänster:

Ulf Breitenau, Emil Höglund, Bertil Eriksson, Folke Andersson, Torsten Strömquist

             

 

1945 års konfirmander, firade 40-års jubileum 28 juli 1985

1945 gåxsjö jubileum 1985

Längst fram från vänster:

Dagny Berg (Samuelsson), Anna Andersson (Persson), Tua Andersson, Ingegerd Graffmo-Virdeby, Maj Persson (Hjort)

Längst bak från vänster:

Thure Nilsson, Enar Sjölander, Ola Carlsson, Urne Eriksson, Gösta Persson

          

1946 års konfirmander, firade 40-års jubileum 13 juli 1986

1946 gåxsjö jubileum 1986

Sittande från vänster:

Gerd Lundow (Nordin), Britta Eriksson (Larsson), Anna Mårtensson (Svensson), Anny Olofsson (Graffmo), Ingegerd Johansson (Ahrlin)

Stående från vänster:

Jonas Hjort, Per-Olof Olsson, Thore Sandrud, Pastorsadjunkt Lennart Ahlbäck

(Foto: Blix Foto)         

 

 

1947 års konfirmander, firade 40-års jubileum 12 juli 1987

1947 gåxsjö jubileum 1987

Sittande från vänster:

Elsie Olsson (Danielsson), Ingrid Sundström (Olsson), Edit Forsberg (Samuelsson), Eva Andersson (Persson), Inga-Britt Ljungmark (Eriksson), Ragnhild Olsson (Eriksson)

Stående från vänster:

Berit Reineke (Olofsson), Birgit Edlund (Eriksson), Allan Larsson, Erland Jonsson, Gösta Andersson, Ingvar Blixt, Gunnar Vallin, Kyrkoherde Tua Andersson        

 

 

1948 års konfirmander, firade 40-års jubileum 10 juli 1988

1948 gåxsjö jubileum

Första raden från vänster:

Evy Holmgren (Andersson), Lisbet Larsson (Hansson), Lilly Sjöberg (Stjerna), Kyrkoherde Tua Andersson

Andra raden från vänster:

Age Estlinder, Lisa Jönsson (Jonsson), Gunn-Ingegerd Eriksson (Ivarsson), Karin Månsson (Jonsson), Sven Olof Öhrberg

(Foto: Gunnar Gudmundsson)            

 

 

 

De flesta bilder är från Hammerdalskrönikan.

            

  

 

Konfirmation

 

Gamla Gruppfoton

 

Uppdateringar

 

Innehållssidan

 

Startsidan