Konfirmerade i Gåxsjö Kyrka på 1910-talet.

 

1916 års konfirmander, firade 50-års jubileum 29 augusti 1966

1916 gåxsjö jubileum 66

Foto: A.W. Byberg

Från vänster: Ella Nilsson, Sven Karlsson, Ingeborg Eriksson, Anna Byberg,

Gerda Jönsson

 

 

 

 

Uppdateringar

 

Innehållssidan

 

Startsidan